Myyntivoittovero

Myyntivoittovero on verotuksen muoto, joka kohdistuu omaisuuden myyntiin, siitä saatavan voiton perusteella. Kyseinen vero määräytyy erotuksena omaisuuden myyntihinnan ja sen hankintahinnan välillä. Myyntivoittoveroa käytetään erilaisiin omaisuuseriin, kuten asuntoihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin. Tällä verolla valtio pyrkii varmistamaan että omaisuuden myyntivoitosta maksetaan osuus valtion ja yhteiskunnan hyväksi.

Koska myyntiveron määrä vaihtelee omaisuuden luonteen, omistusajan ja myyntivoiton suuruuden mukaan, on se tärkeä asia ottaa huomioon suunniteltaessa omaisuuden myyntiä. Näin vältetään mahdolliset veroseuraamukset ja varmistetaan lainsäädännön oikeanlainen noudattaminen.

Lainahakemus

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Miksi myyntivoittoveroa kerätään?

Valtiolla on useita tarkoituksia myyntivoittoveron keräämisellä. Ensinnäkin, se on yksi tapa rahoittaa valtion menoja ja ylläpitää julkisia palveluita. Verosta kerätyillä varoilla voidaan rahoittaa esimerkiksi terveydenhuoltoa, koulutusta ja infrastruktuurin kehittämistä.

Toiseksi, myyntivoittoverolla pyritään luomaan tasapuolisuutta verotuksessa. Kun henkilö myy omaisuuttaan voitolla, hän saa hyödyn myyntitapahtumasta. Veron avulla osa tästä hyödystä ohjataan yhteiskunnan hyväksi. Tällä tavoin taloudellisia eroja tasoitetaan ja varmistetaan kaikkien yhtäläinen osallistuminen yhteisen hyvinvoinnin edistämiseen verotuksen kautta.

 

Mistä kaikesta myyntivoittoveroa täytyy maksaa?

Myyntivoittoveroa täytyy maksaa erilaisten omaisuuserien myynnistä saadusta voitosta. Yleisimpiä kohteita, joista sitä peritään, ovat asunnot, osakkeet ja kiinteistöt. Tarkemmin perintöverotuksesta voit lukea perintövero -sivultamme.

Asuntojen kohdalla myyntivoittovero koskee niin omistus- kuin sijoitusasuntoja. Osakkeiden myyntivoittoveroa taas maksetaan esimerkiksi osakkeiden myynnistä arvo-osuustililtä tai osakesäästötililtä. Kiinteistöjen myyntivoittovero puolestaan koskee muita kiinteistöjä kuin asuntona. Esimerkkinä mökki, tontti tai muu kiinteistöomaisuus.

Kuinka myyntivoitto lasketaan?

Myyntivoitto eli luovutusvoitto syntyy siitä, kun henkilön omistama omaisuus myydään eteenpäin suuremmalla summalla kuin millä se on aikoinaan hankittu. Myyntitapahtumassa voidaan käyttää myös muita vastikkeita kuin rahaa.

Luovutusvoitto saadaan kun otetaan omaisuuden myyntihinta ja vähennetään siitä hankintameno sekä voiton hankkimisesta syntyneet kulut. Hankintamenoksi lasketaan omaisuuden ostohinta ja voiton hankkimiskuluina voidaan vähentää esimerkiksi mahdollinen välityspalkkio ja ostotilanteessa maksettu varainsiirtovero.

Kuinka myyntivoittovero lasketaan?

Veronalaista luovutusvoittoa pidetään pääomatuloa ja siitä maksetaan veroa pääosin seuraavasti:

  • Omaisuuden luovutushinta on alle 1000 euroa: 0%
  • Omaisuuden luovutushinta on  yli 1000 euroa, mutta alle 30 000 euroa: 30%
  • Omaisuuden luovutushinnan osuus, joka ylittää 30 000 euroa: 34%

Myyntivoittoveron poikkeukset

Luovutusvoitoista maksettavissa veroissa on muutamia poikkeuksia:

  • Oman asunnon luovutusvoitto on verovapaata, mikäli henkilö tai hänen perheensä on asunut siinä vähintään kaksi vuotta putkeen.
  • Tavallisen koti-irtaimiston luovutusvoitto on verovapaata kun voitosta saatu määrä on enintään 5000 euroa vuodessa.
  • Kiinteän omaisuuden luovutus valtiolle tai luonnonsuojelualueeksi on verovapaata.
  • Sukupolvenvaihdosluovutus on verovapaata edellyttäen, että verovelvollinen myy maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, joka on ollut vähintään 10 vuotta joko hänen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Ostajan tulee olla myös itse tai puolisonsa kanssa myyjän lapsi, lapsenlapsi, myyjän puolison lapsi, sisarus tai veli- tai sisarpuoli.
  • Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön sekä vähintään 10 prosentin omistusosuus osakeyhtiössä on myös verovapaata.

Lue myös: Mihin valtakirjaa tarvitaan?

Asunnon myyntivoittoverotus

Kuten yllä mainittu, mikäli henkilö tai hänen perheensä on yhtäjaksoisesti asunut asunnossa, ei kyseisestä talokaupasta tarvitse maksaa myyntivoittoveroa. Tätä lyhyempi asumisjakso asunnossa johtaa myyntitilanteen verotukseen.

Asunnon myyntivoittoveroa laskettaessa otetaan huomioon useita tekijöitä. Ensinnäkin, henkilön on asuntoa myydessään tiedettävä asunnon hankintahinta ja asetettava myyntihinta. Mikäli myyntihinta on korkeampi kuin asunnon hankintahinta, varainsiirtovero sekä välittäjän palkkio, maksetaan erotuksesta jäävästä voitollisesta summasta vero.

Mikäli asunnon tai kiinteistön myynnistä saatu summa on tappiollinen hankintahintaan nähden, ei kaupoista makseta myyntivoittoveroa. Tappiollista asuntokauppaa ei kuitenkaan voida vähentää verotuksessa, joten näin ollen kyseessä ei ole suotava kaupantekotapa.

Muun kiinteistön myyntivoittovero

Kuten asunnossa, myös muissa kiinteistökaupoissa käytetään samaa verotusperiaatetta. Sijoitusasunto ja kesämökki kuuluvat myyntivoittoveron piiriin. Kiinteistön myyntivoittovero lasketaan myös samalla kaavalla kuin asunnon.

Mikä sitten erottaa sijoitusasunnon tai kesämökin asunnosta? Ei oikeastaan muu kuin se, että sijoitusasuntoa tai kesämökkiä ei voi pitää virallisena kotina ja näin ollen 2 vuoden yhtäjaksoinen asumisaika ei voi täyttyä kyseisissä kiinteistöissä.

Lue lisää: Pääomatulo

Osakesäästötilin myyntivoittoverotus

Osakesäästötili on suosittu tapa sijoittaa osakkeisiin, ja myös tällä sijoitusmuodolla on omat verotukselliset seuraamuksensa. Osakesäästötilin avulla henkilön on mahdollista ostaa ja myydä osakkeita ilman välitöntä verotusta. Verotus tapahtuu vasta kun voitot nostetaan tililtä.

Osakesäästötilin myyntivoittovero määräytyy samalla periaatteella kuin asunnonkin. Sijoittajan on laskettava erotus ostohinnan ja myyntihinnan välillä ja maksettava vero tästä voitosta. Myyntihinnan ollessa ostohintaa pienempi puhutaan tappiosta, jota ei voi vähentää verotuksessa.

Osakesäästötilin verotuksessa on kuitenkin erityispiirre. Koska sijoittajan on mahdollista pitää säästötilillä varoja ilman välitöntä verotusta, hän voi hyödyntää korkoa korolle -periaatetta. Ainoastaan tililtä nostetun summan myyntivoitosta maksetaan vero.

Osakkeiden myyntivoittovero

Kun henkilö myy osakkeita ja arvopapereita lasketaan myyntivoittovero samalla tavalla kuin asunnon kanssa: Myyntihinnasta vähennetään hankinta- ja kaupankäyntikulut ja tästä ylijäävästä summa verotetaan tietty prosenttiosuus samalla tavalla kuin asunnosta.

Osakkeiden verotukseen pätevät samat säännöt riippumatta siitä, myydäänkö kotimaisia tai ulkomaisia osakkeita. Myöskään sillä ei ole väliä, onko arvo-osuustili suomalainen vai ulkomainen. Samat säännöt pätevät myös siitä huolimatta, onko osakkeiden yhtiö listattu vai listaamaton.

Osakkeissa voittoa laskettaessa voi halutessaan laskea myyntivoiton myös vähentämällä osakkeista hankintameno-olettaman sen sijaan että vähentäisi siitä ostohinnan sekä voiton hankkimiskulut. Alle 10 vuotta omistetuissa osakkeissa hankintameno-olettama on 20% osakkeiden myyntihinnasta ja yli 10 vuotta omistetuissa 40%.

Osakkeiden myyntivoiton laskennassa voi siis käyttää kahta eri tapaa. Mikäli päätyy käyttämään hankintameno-olettamaa, ei ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja voi enää vähentää summasta.

Myyntivoittoveron ilmoitus

Verottaja edellyttää, että myyntivoittoverosta tulee ilmoittaa heille, aina kun henkilö tekee myyntivoittoa tai -tappiota. Ilmoitus sekä veron maksusuoritus tulee tehdä määräajassa. Näin vältytään mahdollisilta seuraamuksilta kuten viivästymismaksuilta.

Myyntivoittoveron voi tehdä ilmoittamalla luovutusvoitto tai luovutustappio verokorttia tai ennakkoveroa varten heti kaupan jälkeen. Nämä täytyy ilmoittaa myös esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä, mikäli ne eivät ole siellä valmiina.

Myyntivoittoveron ilmoittamisen yksityiskohdat vaihtelevat sen mukaan, millaisia omaisuuseriä on myyty. Asunnon ja kiinteistön myynnistä saatu myyntivoitto sekä osakesäästötilin myyntivoittovero ilmoitetaan erikseen ja niille on omat lomakkeensa.

Omaisuuden vaihtaessa omistajaa on suositeltavaa pitää tarkkaa kirjaa niiden hankinta- ja myyntitiedoista. Tällöin myyntivoittoveron ilmoittaminen on mahdollisimman helppoa. Verottaja voi tarvittaessa myös tarkastaa ilmoitetut tiedot, joten niiden oikeellisuus on olennaisen tärkeää.

Lue lisää aiheesta: Asunnon myynti

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on myyntivoittovero?

Myyntivoitto on vero, joka maksetaan kun myytävän omaisuuden arvo ylittää selvästi omaisuuden hankintahinnan ja siihen liittyvät kulut

Kuinka paljon myyntivoittovero on?

Vero määräytyy saatavan voittosumman mukaan. Alle 1000 euron voitto on verovapaata, 30 000 euron alle jäävän summan veroprosentti on 30% ja ylimenevän summan 34%.

Mistä kaikesta myyntivoittoveroa täytyy maksaa?

Myyntivoittoveroa maksetaan tavallisimmin asunnosta, osakkeista sekä kiinteistöistä. Joissain tapauksissa myös muusta irtaimistosta tulee maksaa myyntivoittovero.

Milloin ei tarvitse maksaa myyntivoittoveroa?

Myyntivoittoveroa ei tarvitse maksaa mikäli myytävän omaisuuden voitosta saatu summa on alle 1000 euroa. Myöskään oman asunnon myymisestä ei tarvitse maksaa veroa, mikäli on asunut siinä yli 2 vuotta.

Toni Karinko
Päivitetty: 2023-06-01

Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:
Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:
Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:
Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:
Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:
Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää