Valtakirja - Mihin valtakirjaa tarvitaan? - Rahalaitos

Valtakirja

Useille meistä tulee elämässä vastaan tilanne, kun tarvitsemme toisen henkilön apua asioiden hoitamiseen. Tilanteita voi olla erilaisia, kuten silloin kun henkilö on sairaana, ulkomailla tai muuten estynyt hoitamaan omia asioitaan.

Kun tarvitsemme apua virallisiin hoidettaviin asioihin, luodaan kyseisiä tilanteita varten usein valtakirja.

Valtakirja on asiakirja, jossa henkilö antaa toiselle henkilölle oikeuden toimia hänen puolesta. Tämä oikeus voi olla yksittäinen tehtävä, kuten allekirjoitus, tai laajempi valtuutus esimerkiksi omaisuuden hoitamiseen tai päätöksentekoon. Valtakirjalla annetaan siis toiselle henkilölle valtuudet edustaa itsensä sijasta toista.

Mitä valtakirjalla voidaan valtuuttaa?

Valtakirja on monipuolinen asiakirja, ja sillä voidaan valtuuttaa toinen henkilö tekemään puolestasi päätöksiä tai edustamaan sinua tietyissä asioissa. Alla näet listattuna esimerkkejä siitä, mihin asioihin voit antaa toiselle henkilölle valtuudet tehdä päätöksiä puolestasi:

  1. Taloudelliset asiat: Valtakirja pankkiin antaa valtuutetulle oikeuden tehdä puolestasi pankkiasioita, kuten maksaa laskuja tai tehdä sopimuksia.
  2. Kiinteistöasiat: Valtuutettu voi puolestasi esimerkiksi myydä kiinteistösi, vuokrata sitä tai tehdä korjauksia siihen.
  3. Terveysasiat: Valtuutettu voi päättää terveyteesi liittyvistä asioista kuten sairaalan tai lääkärin valinnasta sekä hoitomuodoista.
  4. Edunvalvonta-asiat: Valtuutettu voi edustaa sinua silloin kun et itse kykene hoitamaan asioita esimerkiksi sairauden tai vammaisuuden vuoksi.
  5. Kuolinpesäasiat: Perunkirjoitus valtakirja antaa valtuutetulle oikeuden toimia kuolinpesän asioiden hoitajana.
  6. Asioiden hoito ulkomailla: Valtuutettu voi hoitaa esimerkiksi viranomais- tai pankkiasioitasi silloin kun olet ulkomailla tai vastaavasti jos hän on ulkomailla hoitamassa asioita puolestasi. 

Miten tehdä valtakirja?

Valtakirjan tekeminen on melko yksinkertaista. Yleensä se vaatii vain muutaman kirjallisen lauseen, joista selviää kenen puolesta ja mihin tarkoitukseen valtuutus annetaan. Asiakirja tulee myös asianmukaisesti allekirjoittaa ja päivätä ollakseen pätevä. Valtakirjan voit laatia itse tai käyttää valmiita valtakirjamalleja.

Valtakirjan tekeminen voi vaihdella sen käyttötarkoituksesta riippuen, mutta yleisesti ottaen valtakirja sisältää seuraavat kohdat:

  • Määritä valtuutuksen kohde: Kerro tarkalleen, mihin tehtävään haluat valtuuttaa toisen henkilön puolestasi.
  • Määritä valtuutuksen laajuus: Päätä, kuinka laaja valtakirjan valtuutus on. Mieti annatko henkilön tehdä vain tiettyjä päätöksiä puolestasi vai haluatko hänen hoitavan kaikki päätökset puolestasi.
  • Määritä valtuutettu henkilö: Kirjaa ylös henkilön nimi ja henkilötunnus, jolle valtuutus myönnetään.
  • Allekirjoita: Laita valtakirjan loppuun päiväys sekä allekirjoitus. Allekirjoitus kannattaa tehdä todistajan läsnä ollessa, jotta valtakirjan alkuperä ja pätevyys voidaan varmistaa.

Näiden lisäksi valtakirjaan voidaan kirjata tiettyjä erikoisehtoja kuten se, onko valtakirja pätevä vain tietyn ajanjakson ajan. Voit myös tarkemmin avata mitä tehtäviä valtuutettu voi puolestasi tehdä.

Laadittuasi valtakirjan, toimita se valtuutetulle ja varmista hänen ymmärtävän sen sisältö ja käyttötarkoitus. On tärkeää muistaa, että vaikka valtakirja on yksinkertainen asiakirja, on se myös oikeudellisesti sitova asiakirja, joten sen tekemisessä kannattaa käyttää huolellisuutta ja tarvittaessa pyytää neuvoja lakimieheltä tai notaarilta. Lisäksi on tärkeää säilyttää valtakirja turvallisessa paikassa ja päivittää sitä tarvittaessa.

Muodollinen vai vapaamuotoinen valtakirja?

Vapaamuotoinen eli avoin valtakirja ei noudata tarkkoja sääntöjä sen sisällöstä tai muodosta. Toisin kuin asianajajien tai notaarien tekemät muodolliset valtakirjat, voidaan vapaamuotoinen valtakirja laatia ilman erityisiä muotovaatimuksia.

Vapaamuotoisessa valtakirjassa on kuitenkin olla tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Ollakseen oikeudellisesti pätevä, tulee sen sisältää selkeä valtuutus, jossa kerrotaan kenelle päätösvalta siirretään ja mitä tarkoitusta varten. Lisäksi valtakirjassa tulee näkyä päiväys ja allekirjoitus.

Milloin vapaamuotoista valtakirjaa kannattaa käyttää?

Vapaamuotoinen valtakirja on hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa ja joustavaa tapaa antaa henkilölle lupa tietylle toiminnalle. Tämä tilanne voi tulla vastaan, mikäli henkilö on sairaana tai ei pysty itse hoitamaan tehtäviänsä.

Vaikka vapaamuotoinen valtakirja on helpompi ja nopeampi tapa valtuuttaa henkilö, sen käyttöön liittyy myös riskejä. Koska se on vähemmän muodollinen kuin muut valtakirjat, voi sen oikeudellinen voima olla epävarma. Tästä syystä vapaamuotoista valtakirjaa ei välttämättä hyväksytä kaikissa tilanteissa, mikäli sen pätevyyttä kyseenalaistetaan.

Lisäksi on hyvä varmistaa, missä tilanteissa vapaamuotoista valtakirja on mahdollista käyttää. Esimerkiksi edunvalvontavaltakirja voi olla itse tehty, mutta valtakirja pankkiin ja tietyille viranomaistahoille hyväksytään ainoastaan, mikäli se on tehty heidän omaan valtakirjapohjaan. Tämä kannattaa aina tarkistaa etukäteen.

Mikä on sähköinen valtakirja?

Sähköinen valtakirja on digitaalinen versio perinteisestä valtakirjasta, joka mahdollistaa henkilön valtuuttamisen ja päätöksenteon tekemisen sähköisesti. Sähköinen valtakirja on oikeudellisesti pätevä asiakirja, joka on hyväksytty monissa maissa.

Digitaalinen valtakirja voidaan luoda ja allekirjoittaa sähköisesti, ja se on erityisen hyödyllinen silloin, kun henkilö ei voi olla fyysisesti läsnä allekirjoituksen tekemiseen. Sähköinen valtakirja voidaan tallentaa tietokoneelle tai pilvipalveluun, josta valtuutettu henkilö voi käyttää sitä tarvittaessa.

Sähköinen valtakirja on nopea tehdä ja se on kätevä, sillä et tarvitse fyysistä versiota valtakirjasta. Sähköinen valtakirja on mukanasi aina kun sinulla on pääsy internettiin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi pankkisiirtojen tekemisen todella tehokkaasti.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että ollakseen oikeudellisesti pätevä, tulee myös sähköisen valtakirjan täyttää tietyt vaatimukset. Esimerkiksi allekirjoituksen tulee olla sähköisesti todennettu ja turvallinen, jotta se on pätevä. Tähänkin voit kysyä tarvittaessa apua lakimieheltä tai notaarilta.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme