Pääomatulo – kerrytä varallisuutta fiksusti

LAINAHAKEMUS

Lainan hakeminen on maksutonta eikä se sido sinua mihinkään.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on NaN % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100 € – 60000 €.

Pääomatulo on suosittu tapa kasvattaa varallisuutta. Noin 1,5 miljoonalla suomalaisella on pääomatuloja, joten niiden muodostama verotulo on myös valtiolle merkittävä. Tunnetko jo pääomatulon verotuksen ja siihen liittyvät tärkeät seikat?

 

 

Mikä on pääomatulo?

Pääomatulosta puhutaan niin sanottuna passiivisena tulona. Useat suomalaiset kerryttävät pääomatuloa kasvattaakseen nettovarallisuuttaan normaalin palkkatulon tai eläketulon päälle. Nettovarallisuus tarkoittaa summaa, joka jää jäljelle, kun varoistasi vähennetään velat.

Suosituimpia tapoja pääomatulon kerryttämiseen ovat sijoitusasunnot, talletustilien talletuskorko sekä arvopaperit. Sijoitusasunnossa pääomatuloksi lasketaan se tuotto, jonka sijoitusasunnon omistaja saa esimerkiksi vuokra-asunnon vuokraamisesta tai myyntivoitto, joka muodostuu sijoitusasuntoa myytäessä.

Arvopaperimarkkinoilla pääomatuottoa voi saada esimerkiksi osinkojen tai osakkeiden arvonnousun kautta. Sijoittaminen onkin viime vuosina ollut suomalaisten suosiossa ja tähän on vastattu myös lainsäädännön muutoksilla.

Vuonna 2020 otettiin käyttöön osakesäästötili, jonka ideana on, että tuloveroja maksetaan vasta, kun varoja nostetaan ulos osakesäästötililtä. Näin veroja ei tarvitse maksaa erikseen jokaisesta myyntivoitosta, vaan tulot voi sijoittaa osakesäästötilin sisällä uudestaan.

Lue aiheesta: Säästötili

Pääomatulo vs ansiotulo

Suomessa tulot jaetaan kahteen luokkaan, jotka ovat ansiotulo ja pääomatulo. Yksinkertaisesti sanottuna ansiotulo koostuu työstä saadusta tulosta, kun taas pääomatuloa kertyy oman varallisuuden tuottamana. Tarkemmin tarkasteltuna pääomatuloa on omaisuuden tuotto tai siihen liittyvät tulot.

Esimerkkejä pääomatulosta ovat:

 • Osinkotulo
 • Tietty korkotulo
 • Vuokratulo
 • Myyntivoitto
 • Henkivakuutuksen tuotto
 • Luovutusvoitto
 • Osa­ke­sääs­tö­ti­liltä nos­tettu tuotto
 • Elin­kei­no­toi­min­nan ja maa­ta­lou­den tulon pää­oma­tulo-osuus

Ansiotulosta esimerkkejä ovat:

 • Palkkatulot
 • Eläke
 • Sosiaalituet
 • Apurahat
 • Etuudet
 • Elin­kei­no­toi­min­nan ja maa­ta­lou­den tulon an­sio­tulo-osuus

Pääomatulon verotus eroaa ansiotuloverotuksesta

On hyvä tuntea pääomatulon ja ansiotulon keskeisimmät erot, varsinkin verotuksen näkökulmasta. Ansiotulovero on progressiivinen ja tuloveroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Pääomatulon verotus toimii sen sijaan kiinteällä 30 % veroprosentilla aina 30 000 € asti. Tämän jälkeen korotettu pääomatuloveroprosentti on 34 %.

Pääomatulo merkitään veroilmoitukseen. Jotkin arvopaperivälittäjät lähettävät automaattisesti verottajalle tiedon luovutusvoitoista ja osinkotuloista, mutta tiedot tulee aina tarkistaa itse veroilmoituksesta. On hyvä muistaa, ettei ulkomaantulot aina automaattisesti löydy veroilmoituksesta, vaan sinun täytyy merkitä ne itse.

Pääomatulon vähennykset

Pääomatulon verotukseen liittyy myös tiettyjä vähennyksiä, joilla verotettavaa tuloa on mahdollista pienentää. Tästä syystä pääomatulon verotukseen kannattaakin perehtyä kunnolla.

Tiettyjä vähennyksiä täytyy itse osata hakea. Yleisiä pääomatulon vähennyksiä ovat sijoitusasunnon yhtiövastike ja satunnaisten sivutulojen työhuonevähennys. Nämä tulee merkitä selkeästi veroilmoitukseen ja kuitit on pidettävä tallessa Verohallinnon määräysten mukaisesti.

Pääomatulon tappioiden vähentäminen verotuksessa

Vähennysten lisäksi verotuksessa voidaan vähentää mahdollinen pääomatulon tappio. Tappioiden vähentäminen verotuksessa on tärkeää muistaa, koska näin voi säästyä maksamasta veroja turhaan.

Pääomatulon tappio tarkoittaa tulolähteestä syntyvää tappiota. Tämä voi syntyä esimerkiksi kun sijoitusasunnon kulut yltävät siitä saatavia tuloja suuremmiksi tai arvopaperien arvon laskusta johtuen myyntihetkellä niiden arvo on pienempi kuin ostohetkellä maksettu summa.

Tappio voidaan vähentää pelkästään saman tulolajin tulosta. Tämä tarkoittaa, että pääomatulojen tappiot ovat vähennyskelpoisia vain pääomatulosta, mutta ei ansiotulosta. Lisäksi tappio täytyy aina vähentää sen tulolähteen tuloksesta, josta tappio on syntynyt.

Pääomatulo vs ansiotulo yksilön verotuksen näkökulmasta

Pääomatulon katsotaan hyödyttävän etenkin hyvätuloisia henkilöitä, koska pääomatuloveroprosentin ollessa 30 tai 34, on se edelleen pienempi kuin korkeatuloisen henkilön ansiotuloveroprosentti.

Sen sijaan pienituloiselle pääomatulojen verotus on kova, koska pienituloisella ansiotuloveroprosentti jää selvästi prosentuaalisesti matalammaksi. Tietyissä tilanteissa on mahdollista päättää, ottaako tuloja enemmän ansio- vai pääomatulona, jolloin on tärkeää laskea omalta kannaltaan edullisin vaihtoehto. Tällä tavalla voi saada aikaan suuriakin säästöjä maksetun veron määrissä.

Lue lisää aiheesta: Sijoitusasunto – Tutustu asuntosijoittamiseen

Mikä on tulovero?

Jos sinulle on vielä epäselvää, mikä on tuloveron ja pääomaveron ero, selitys on yksinkertainen. Tuloverolla tarkoitetaan kaikista tuloista perittävää veroa. Suomessa tämä vero jakautuu yksityishenkilöillä pääomatuloveroon sekä ansiotuloveroon.

Nämä tulot ovat verotuksen näkökulmasta toisistaan irrallisia, koska kumpikin niistä verotetaan erikseen niille määriteltyjen veroprosenttien mukaan. Eli pohtiessasi mikä on pääomavero, on se yksinkertaisesti toinen tuloveroon kuuluvista tulolajeista.

Ansiotuloveroa maksetaan palkasta, eläketuloista, etuuksista ja korvauksista. Lisäksi ansiotuloihin katsotaan kaikki sellainen tulo, joka ei ole pääomatuloa. Ansiotuloveron maksunsaajina toimivat valtio, kunta ja kirkko.

Verotettava pääomatulo sen sijaan menee valtion kassaan. Pääomatuloja ovat sellaiset tulot, joita henkilön varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.

Lue aiheesta: Perintövero – Mikä se on ja miksi perintövero täytyy maksaa?

Vaikuttaako pääomatulo veroprosenttiin?

Pääomatulo ei vaikuta ansiotuloveroprosenttiin, koska pääomatulo verotetaan sen oman pääomatuloveroprosentin mukaisesti. Ansiotuloveroprosenttiin vaikuttavat palkat, eläketulot, etuudet ja korvaukset.

Koska pääomatulo verotetaan omana tulonaan ja irralla ansiotuloista, ei näiden kahden tulon määrät vaikuta toistensa verotukseen. Sinun ei siis tarvitse huolehtia vaikuttaako pääomatulo veroprosenttiin, koska pääomatuloista maksetaan omaa kiinteää veroprosenttiaan irrallaan ansiotuloista.

Milloin tulovero maksetaan?

Yleisesti tulovero perustuu kalenterivuoteen, mutta tuloveroa maksetaan usein myös kuukausittain. Palkkatuloista maksetaan ansiotulovero jokaisen palkan yhteydessä työnantajalle toimitetun ennakkoveroprosentin mukaisesti. Muista ansiotuloista, kuten eläkkeestä vähennetään tuloverot automaattisesti ennen kuin loppusumma tilitetään pankkitilillesi.

Pääomatuloveroa sen sijaan täytyy ilmoittaa veroilmoitukseen omatoimisesti ja eri pääomatuloilla on erilaisia sääntöjä. Mikäli tiedät jo etukäteen, kuinka paljon pääomatuloa tulet saamaan kuluvan vuoden aikana, voit hakea ennakkoveroa verottajalta etukäteen. Näin vältät ikävät jäännösverot myöhemmin.

Lue aiheesta: Kulutusluotto – Kilpailuta ja vertaa maksutta

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pääomatuloa?

Pääomatuloa on varallisuudesta kerrytetyt tulot. Näitä voivat olla esimerkiksi korkotulo, vuokratulo, osinkotulo, myyntivoitto ja luovutusvoitot.

Mikä on pääomatulon veroprosentti?

Pääomatulosta maksetaan veroa 30 % aina 30 000 € asti. Tämän jälkeen vero nousee 34 prosenttiin.

Toni Karinko
Päivitetty: 2024-03-28
Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää