Lainojen korot - Katso kaikki lainojen koroista - Rahalaitos
Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Millaisia ovat eri lainojen korot?

Lainasta puhuttaessa korko on olennaisin vertailukohta lainan hintaa mietittäessä. Lainojen korot vaihtelevat kuitenkin suuresti eri pankkien välillä ja vielä suurempia eroja lainojen koroissa on eri lainatyypeillä. Kuluttajan onkin todella vaikea arvioida erilaisten lainojen korkoja – millainen on hyvä korko asuntolainassa ja mikä taas vakuudettomassa kulutusluotossa? Yksiselitteistä vastausta on vaikea sanoa, koska korkoon vaikuttaa niin moni asia, mutta tämän artikkelin tarkoitus on lisätä ymmärrystä lainan koroista.

Lainan korko on pankin palkkio lainan antamisesta ja se muodostuu marginaalista ja viitekorosta. Lisäksi lainan kustannuksiin vaikuttavat muut maksut kuten tilinhoitomaksut, kuukausimaksut, palvelumaksut tai lainan perustamiskustannukset.

Lainojen korkoja käsitellään tässä artikkelissa erikseen lainatyypeittäin.  Asuntolainan korko, autolainan korko, kulutusluoton korko sekä luottokortin ja osamaksujen korot käsitellään erikseen. Lisäksi pyrimme kertomaan muuta hyödyllistä tietoa lainojen koroista.

Lainan korkoon vaikuttavat monet tekijät

Kaikissa eri lainatyypeissä lainanhakijan arvioitu maksukyky vaikuttaa korkoihin ja lainan kokonaiskustannuksiin. Pankin tekemä arvio kuluttajan maksukyvystä kertoo, kuinka todennäköisesti laina tulee maksetuksi takaisin sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Maksukyvyn kartoittamiseksi luotonantajat selvittävät hakijan taloudellisen tilanteen ja aiemman maksukäytöksen. Selvityksen perusteella pankit tekevät hakijan luottokelpoisuuden perusteella riskiarvion, jonka pohjalta tehdään päätös lainan tarjoamisesta ja korosta, jolla lainaa tarjotaan.

Luotonantajien maksukykyarvioiden perusteet vaihtelevat, mutta pankki voi käyttää perusteina esimerkiksi lainanhakijan työtilannetta, koulutusta, asumistilannetta, siviilisäätyä ja kertynyttä varallisuutta. Samoin pankki haluaa tiedot hakijan aiemmista lainoista ja luotoista ja mahdollisista maksuhäiriöistä.

Etenkin isommissa lainoissa tulotasoa tärkeämpää on tulojen ja menojen suhde. Lyhennykset tulee pystyä maksamaan takaisin säännöllisistä tuloista, eivätkä pankit yleensä huomioi maksuvaraa laskiessaan epäsäännölliseksi katsottavia tuloja, kuten esimerkiksi palkan päälle maksettavia bonuksia.

Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Asuntolainojen korot

Asuntolainat ovat euromääräisesti suurin lainatyyppi Suomessa. Asuntolaina on myös useimmille suomalaisille yleisin ja tärkein lainamuoto. Suomen Pankin tilastojen mukaan vuoden 2020 lopussa suomalaisilla kotitalouksilla oli asuntolainaa yli 100 miljardia euroa.

Asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Viitekoroista yleisimmät ovat 3, 6 tai 12 kuukauden euriborit tai pankin omat primekorot. Viitekorot ovat olleet pitkään hyvin matalalla – käytännössä nollatasolla. Pääosa asuntolainan korosta koostuu tällä hetkellä pankin marginaalista ja erilaisista veloituksiin liittyvistä kuluista, kuten laskutus- tai tilinhoitopalkkioista. Lokakuussa 2020 keskimääräinen asuntolainan korko oli 0,71 %, ja asuntolainojen korot ovatkin pysytelleet alhaisella tasolla jo pidempään.

Koska puhutaan kuitenkin isoista lainasummista, myös asuntolaina kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa ja vertailla lainatarjoukset ja niiden ehdot tarkasti.

Luotonantajan laskiessa tarjottavalle asuntolainalle korkoprosenttia, sen suuruuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Asuntolainoissa on pienempiä lainoja useammin kaksi takaisinmaksajaa, koska parisuhteessa olevat ottavat asuntolainan usein yhdessä. Tämä vaikuttaa positiivisesti asuntolainan tarjottuun korkoon.

Asuntolainassa ostettu asunto on yleensä lainan vakuutena, ja omistusasunnot ovat Suomessa hyvinkin varmoja sijoituksia. Tämän vuoksi asunnon ollessa vakuutena voi pankki turvallisin mielin tarjota lainaa edullisella korolla.  Ensiasuntoa hankittaessa, on mahdollista saada myös valtion takaus asunnon vakuusarvon yli jäävään osaan. Tällä on myös positiivinen vaikutus pankin arvioimaan riskitasoon ja lainan korkoon.

Hyvä takaisinmaksukyky on tärkeä tekijä, mutta nimenomaan asuntolainoista puhuttaessa myös paikkakunnalla ja sijainnilla on merkitystä koron suuruuteen. Laina kasvukeskuksesta hankittavaa asuntoa varten on luotonantajan näkökulmasta turvallisempi vaihtoehto, sillä tällöin asunnon myyminen on tarvittaessa helpompaa, kuin muuttotappiosta kärsivällä paikkakunnalla. Asunnon oletettu kysyntä näkyy siis asuntolainan koroissa – joko korkoa laskevana, tai nostavana tekijänä.

Autolainojen korot

Autoa hankittaessa vaihtoehtoina ovat sekä vakuudelliset että vakuudettomat lainat. Näiden korko voi erota paljon toisistaan. Useimmin vakuutena käytetään hankittavaa autoa, mutta lainanmyöntäjän näkökulmasta vielä turvallisempaa on, jos vakuutena voidaan käyttää esimerkiksi omaa asuntoa tai vapaa-ajan kiinteistöä.

Useimmille kodin panttaaminen autolainan vakuudeksi ei kuulosta houkuttelevalta ajatukselta ja usein hankittava auto riittää vakuudeksi varsin hyvin tai vakuudeton autolaina on saatavilla niin alhaisella korkoprosentilla, että reaalivakuuksien käyttö ei maksa vaivaa.

Autoliikkeiden tarjoamat rahoitustarjoukset kuulostavat usein edullisilta ja niiden ottaminen autoliikkeessä on tehty helpoksi. Jos haluaa olla varma siitä että saa lainan kilpailukykyisellä korolla, kannattaa tutkia myös muiden luotonmyöntäjien, kuten pankkien ja rahoituslaitosten vaihtoehdot ennen ensimmäiseen rahoitukseen tarttumista. Keskimäärin autolainojen korot vaihtelevat välillä 3–7 %, mutta vaihtoehtojen vertailu ei aina ole helppoa.

Autolainaa haettaessa kannattaa huomioida, ettei autolainoja voi täysin verrata muihin markkinoilla oleviin lainoihin pelkästään korkoja vertaamalla. Kuluttajansuojalain mukaan vakuudettomiin lainoihin liittyvät vuosikulut korkojen lisäksi saavat olla korkeintaan 150 euroa. Kyseinen laki ei kuitenkaan koske sellaisia autolainoja, joissa käytetään autoa vakuutena. Näissä lainoissa perustamismaksut voivat olla korkeat ja kuukausikohtaiset kulut saattavat nousta muita rahoitusvaihtoehtoja suuremmiksi.

Korkoprosentin lisäksi autolainojen yhteydessä kannattaa siis vertailla todellista vuosikorkoa.

Esimerkiksi viiden vuoden 10 000 € autolainan nimellinen korko voi olla 5,9 %, mutta kun luottokustannuksiin lasketaan mukaan luoton perustamismaksu 249 euroa ja kuukausittaiset 12 euron tilinhoitomaksut, todellinen vuosikorko nousee 9,85 prosenttiin.

Kulutusluottojen korot

Kulutusluotto on käytännössä mihin tahansa kulutukseen tarkoitettu laina ja se voi olla niin vakuudeton vakuudellinen laina. Kulutusluottojen summat vaihtelevat suuresti. Rahalaitoksen kautta on tarjolla kattava haitari kulutusluottoja 500 – 70 000 €, ja laina-aika vaihtelee 1–15 vuoden välillä. Kulutusluottojen koroissa voidaan sanoa, että mitä pienempi laina on, sitä suurempi korko sillä on. Toki paljon muitakin korkoihin vaikuttavia tekijöitä on.

Kulutusluottojen korkoihin vaikuttaa asuntolainan tavoin lainanhakijan taloudellinen tilanne.  Etenkin vakuudettomissa kulutusluotoissa, lainanmyöntäjien välinen kilpailutilanne on kova ja korkotaso vaihtelee suuresti sen vuoksi. Vuoden 2021 ajan vakuudettomien kulutusluottojen korot ovat Rahalaitoksen tilastojen mukaan olleet alhaisimmillaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Palvelumme kautta myönnettyjen kulutusluottojen korot vaihtelevat 4,5 % - 19,9 % välillä painottuen kuitenkin alle kymmenen prosentin korkoihin.

Mikä on sitten hyvä korko vakuudettomalle kulutusluotolle? Pitää muistaa, että isoin vaikutus tarjottuun korkoon vakuudettomissa kulutusluotoissa on hakijan arvioidulla maksukyvyllä. Hakijan muiden lainojen määrä ja mahdollinen yhteishakija vaikuttavat tarjotun lainan korkoon. Kannattaa siis realistisesti yrittää arvioida omaa riskitasoa lainanmaksajana ja suhteuttaa se lainojen korkotason vaihteluvälille. Jos vuotuinen tulotaso on alhainen, työpaikka määräaikainen ja muita lainoja on runsaasti voi realistisena korkona pitää 10–12 % korkotasoa. Velaton yli 50 000 euron vuositulot ja vakinaisen työn omaava voi puolestaan odottaa korkotarjousten olevan lähellä 5 % tasoa.

Luottokorttien korot

Luottokortti löytyy useimpien suomalaisten lompakosta, mutta loppujen lopuksi harvat tietävät tarkkaan luottokortin korkojen tasoa. Luottokorttiahan voi käyttää vain maksuajan siirtona seuraavalle kuulle maksutta, mutta jos luottoa jää maksettavaksi pidemmälle ajalle on luottokortin korkojen tiedostaminen tärkeää. Seuraavassa kuussa ostosta korkoa alkaa kertyä ja luottokortin korkoprosentilla on tällöin suuri merkitys. Vuonna 2020 tehdyn luottokorttien korkovertailun mukaan edullisimmillaan luottokorttien korko on 6% tasolla ja kalleimmissa luottokorteissa korko on 20%.  Myös luottokorttien vuosi- tai kuukausimaksuissa on merkittäviä eroja. Sillä millaisen luottokortin hankkii, on siis suuri merkitys.

Keskimäärin hyvällä korolla tehty luottokorttisopimus on koroiltaan ja kuluiltaan verrattavissa vakuudettomiin kulutusluottoihin. Jos lainoja on kertynyt enemmän ja miettii lainojen yhdistämistä, kannattaa myös luottokorttivelat maksaa pois yhdistelylainalla, koska suuremmissa kulutusluotoissa korkotaso on usein luottokorttien korkoa alhaisempi.

Osamaksujen korot

Osamaksua käytetään rahoitusvaihtoehtona suurempia kertaostoja tehtäessä esimerkiksi huonekaluja ostettaessa ja se on yhä enemmän käytössä myös verkkokaupoista ostoksia tehtäessä. Osamaksun avulla isomman hankinnan saa jaettua useampaan kuukausierään. Osamaksusopimuksiin saattaa sisältyä korotonta maksuaikaa, jolloin käytännössä myyjä vastaa rahoituskuluista, mutta usein kulut jäävät ostajan maksettaviksi.

Niin kivijalkaliikkeissä kuin verkkokaupoissa on yleensä tarjolla vain yksi osamaksuvaihtoehto, eikä asiakas pääse vertailemaan korkoja.  Valveutunut kuluttaja vertailee kuitenkin osamaksukaupan kokonaiskuluja ja maksuvaihtoehtoina myös esimerkiksi vakuudetonta lainaa.

Jos osamaksujen korkoja ei selvitä ostoa tehtäessä, ne voivat yllättää maksun koittaessa. Osamaksujen korot ovat usein aika korkeita eikä niitä ole rajoitettu lailla niin tiukasti kuin vakuudettomien lainojen korkoja. Tarjottu korko osamaksulle on usein vähintään 15 % ja monesti lähemmäs 20 %, joka on kuluttajansuojalain sallima korkokatto. Lisäksi osamaksuissa on usein korkeat tilinhoitomaksut, jotka nostavat todellisen vuosikoron korkealle.

Vakuudettomat lainat ja luotot kannattaa yhdistää.

Mitä pienempi korko on, sitä vähemmän lainasta maksaa lyhennysten lisäksi. Jos kuluttajalle on kertynyt useita lainoja, luottokorttivelkoja ja osamaksuja kannattaa harkita lainojen yhdistämistä.

Yhdistelylainassa otetaan yksi suurempi laina, jolla maksetaan muut lainat pois. Näin saadaan kaksinkertainen hyöty, koska yleensä yhdelle suuremmalle lainalle saadaan edullisempi korko kuin pienissä lainoissa ja luotoissa. Lisäksi maksetaan kuukausittaisia tilinhoitomaksuja tai muita lainakuluja vain yhdestä lainasta monen lainan sijaan.

Kilpailuta ja yhdistä lainat Rahalaitos.fi palvelussa maksutta.

 

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme