Inflaatio ja sen vaikutukset talouteen

Inflaatio on taloudellinen ilmiö, joka vaikuttaa hintatasoon ja ostovoimaan. Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua tietyllä ajanjaksolla. Inflaation myötä rahan arvo laskee, mikä johtaa siihen, että samalla rahamäärällä saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita. 

Vaikka inflaatio voi äkkiseltään tuntua haitalliselta, voi se maltillisin määrin olla myös taloudellisen kasvun merkki, sekä aputoimi globaalien taloustilanteiden tasapainottamiseen.

Mitä inflaatio tarkoittaa?

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon vähenemistä. Kun rahan arvo vähenee, hinnat nousevat ja rahan ostovoiman vähenemistä. Inflaatiota mitataan yleensä prosentteina vuodessa ja se vaikuttaa kaikkiin talouden toimijoihin, kuten yrityksiin, kotitalouksiin ja valtioon.

Kuluttajalla inflaatio näkyy arjessa erityisesti siinä, että esimerkiksi ruoasta, asumisesta, polttoaineesta ja muista hyödykkeistä täytyy maksaa enemmän kuin ennen saadakseen saman verran vastinetta rahalle kuin mitä aikaisemmin sai vähemmällä rahamäärällä.

Mistä inflaatio johtuu?

Inflaation syntymiselle on useita tekijöitä. Yksi tärkeimmistä syistä on kysynnän ja tarjonnan laki. Kun tietyn hyödykkeen kysyntä ylittää tarjonnan, hinnat nousevat. Esimerkiksi jos taloudessa on paljon rahaa ja kuluttajat haluavat ostaa enemmän tavaroita kuin mitä on tarjolla, hintojen nousu on todennäköinen seuraus.

Toiseksi inflaatiota voi aiheuttaa myös kustannusten, kuten raaka-aineiden tai työvoimakustannusten hinnan kasvu. Kun yritysten kustannukset nousevat, he siirtävät nämä kustannukset edelleen kuluttajille korottamalla hintojaan. Tämä puolestaan voi johtaa inflaation kiihtymiseen.

Yhtenä syynä inflaatiolle saattaa olla myös se, että keskuspankki laskee liikaa rahaa liikkeelle. Tällöin ylimääräinen rahamäärä täytyy saada nopeammin kiertoon nostamalla hintoja.

Inflaatio Suomessa

Suomessa inflaatio on ollut viime vuosina yleisesti ottaen melko maltillista. Keskuspankin asettama tavoite on pitää inflaatio kohtuullisena, yleensä noin 2 prosentin tasolla. Vuosina 2000-2021 prosentit vaihtelivat -0,1%:n ja 5%:n välillä, joten ennen viimeaikaisia tapahtumia talous on pysynyt vakaana ja hintojen nousu maltillisena.

Tämän sivun päivityksen yhteydessä viimeisin tieto Suomen inflaatiossa on toukokuulta 2023, jolloin inflaatio vuoden takaisin hintoihin on Tilastokeskuksen mukaan ollut 6,8%. Inflaatio hidastui huhtikuusta, jolloin inflaatio oli 7,9%. 

Suurimpia kuluttajahintoja nostavia syitä vuoden takaisin olivat toukokuussa asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen nousu sekä sähkön hinnan pienoinen nousu. Inflaatiota hillitseviä tekijöitä taas olivat bensiinin, dieselin sekä osakehuoneistojen halpeneminen.

Inflaatio ja asuntolaina

Inflaatio vaikuttaa asuntolainan ottajiin monella tapaa. Korkea inflaatio ja rahan ostovoiman heikentyminen johtaa siihen, että samalla määrällä rahaa voi ostaa vähemmän tavaroita ja palveluita. Asuntolainassa tämä näkyy seuraavasti: Jos asuntolainan lyhennykset pysyvät samana, inflaation vähentäessä ostovoimaa, voi lainan lyhennyksistä olla vaikeampaa selviytyä.

Toisaalta inflaatio vaikuttaa myös asuntolainan reaaliarvoon, eli arvoon, jossa inflaation vaikutusta ei oteta huomioon. Kun inflaatio vähentää rahan arvoa, myös asuntolainan reaalinen arvo pienenee. Tämä voi olla hyödyllistä asunnonomistajalle, joka voi maksaa takaisin lainaa, joka on arvoltaan pienempi kuin alkuperäinen summa.

Asuntolainoissa eniten hyötyvät kuitenkin he, jotka saivat matalakorkoiseen aikaan otettuaan itselleen pitkäaikaisen sopimuksen korkoihin. Jos sopimuksessa asuntolaina on sidottu 10 vuoden korkoon, ei inflaatio tai korkojen nosto vaikuta kyseiseen prosenttiosuuteen mitenkään.

Täältä voit lukea lisää aiheesta asuntolainat.

Inflaatio ja korkojen nousu

Inflaation iskiessä useat kotitaloudet joutuvat turvautumaan lainoihin, mikäli esimerkiksi perheen palkkatulot eivät nouse samaan tahtiin kuin mitä rahanarvo laskee. Kun lainankysyntä kasvaa, nostavat pankit myös lainojen korkoja. Näin pyritään hallitsemaan inflaatiota.

Mikäli lainassa on muuttuva korko, esimerkiksi 1kk:n, 3kk:n tai 12kk:n euribor, muutetaan lainan korkoa korontarkastuspäivänä. Inflaation kasvaessa, myös korkokustannukset kasvavat. Mikäli taas lainasta maksetaan muuttumatonta tasaerää kuukaudesta toiseen, korkojen nousu johtaa laina-ajan pidentymiseen. 

Inflaatio ja laina – Syökö inflaatio lainan?

Inflaatio syö lainan arvoa. Tämä on usein kuultu sananparsi, joka pitää sinänsä paikkansa. Lainan arvon syönti perustuu siihen, että inflaatiotilanteessa palkat yleensä nousevat. Suuremmalla palkalla taas velan takaisinmaksu helpottuu, koska velan nimellisarvo ei muutu.

Tämä lainan syönti kuitenkin perustuu siihen, että velkasumma pysyy vakioina. Näin ei usein ole, sillä pankit pyrkivät yleensä tasoittamaan tilannetta korkojen nostolla. Korkeampi korko taas tarkoittaa suurempia korkokustannuksia ja sitä myöten suurempaa loppusummaa, joka lainasta tulee maksaa takaisin.

Inflaatio ja säästöt

Inflaatio voi vaikuttaa haitallisesti ihmisiin, jotka pitävät suuria määriä rahaa säästöissä. Jos inflaatio on korkea, säästöt menettävät ostovoimaansa ajan myötä. Siksi on tärkeää harkita erilaisia tapoja suojautua inflaatiolta, kuten sijoittamista tai kiinteää omaisuutta.

Toisaalta taas ne henkilöt, jotka ovat säästäneet pitkään ja pystyvät myös jatkamaan säästämistä, ovat turvassa. Lopulta inflaatio korkeiden nousujen jälkeen aina kuitenkin palautuu tavalliselle tasolle. Näin ollen myös säästetyn rahan arvo palautuu entiselleen, joten kannattaa olla tarkkana, milloin säästöjään käyttää.

Lue myös: Säästötili

Deflaatio

Inflaation vastakohta deflaatio on taloudellinen tila, jossa yleinen hintataso laskee ja rahan arvo nousee. Se tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat ostaa enemmän tavaroita ja palveluita samalla rahamäärällä. 

Deflaation johtavia syötä voivat olla talouden heikko kysyntä, tavaroiden ja palveluiden sekä velkaantumisen väheneminen. Vaikka ensisilmäyksellä deflaatio voi kuulostaa yksityishenkilöiden mielestä unelmatilanteelta, on siinä myös kääntöpuolensa. Deflaatio on haitallista taloudelle, koska se voi johtaa yritysten kannattavuuden heikkenemiseen, investointien vähenemiseen ja työttömyyden lisääntymiseen.

Muita tärkeitä asioita inflaatiosta

Inflaation vaikutus eläkkeisiin: Inflaatio voi vaikuttaa myös eläkeläisiin, sillä eläkkeet eivät välttämättä nouse inflaation tahtiin. Jos eläkkeiden ostovoima laskee inflaation seurauksena, se voi aiheuttaa taloudellisia haasteita eläkeläisille.

Inflaation ennustaminen ja seuranta: Inflaation ennustaminen on haasteellista, mutta talousasiantuntijat ja keskuspankit pyrkivät seuraamaan inflaation kehitystä ja ennustamaan sen mahdollisia vaikutuksia talouteen. Inflaation seuraaminen voi auttaa tekemään taloudellisia päätöksiä, kuten sijoitussuunnitelmia ja lainanottoja oikeina hetkinä.

Inflaatio ja tulonkorotukset: Inflaatio voi johtaa palkankorotuksiin, kun työnantajat pyrkivät kompensoimaan hintojen nousua. Palkankorotukset voivat kuitenkin johtaa korkeampiin kustannuksiin yrityksille, mikä voi vaikuttaa taloudelliseen kilpailukykyyn sekä työllisyyteen.

Inflaation vaikutus globaaliin talouteen: Inflaatio ei ole vain paikallinen ilmiö, vaan se vaikuttaa myös globaaliin talouteen. Esimerkiksi raaka-aineiden hintojen nousu voi vaikuttaa moniin maihin, joilla on riippuvuus tuontituotteista. Lisäksi eri maiden inflaatiotasot voivat vaikuttaa valuuttakursseihin ja kansainvälisiin kauppasuhteisiin.

Yhteenveto inflaatiosta

Inflaatio on taloudellinen ilmiö, jossa yleinen hintataso nousee ja rahan ostovoima heikkenee. Se voi johtua esimerkiksi rahan määrän kasvusta, kysynnän lisääntymisestä tai tuotantokustannusten noususta. 

Inflaatio voi vaikuttaa negatiivisesti talouteen, sillä se vähentää ihmisten ostovoimaa, nostaa korkoja ja voi heikentää yritysten kannattavuutta. Toisaalta maltillinen inflaatio voi myös olla merkki talouden kasvusta ja elpymisestä. Inflaatiota pyritään usein hallitsemaan rahapolitiikan avulla, esimerkiksi keskuspankin ohjauskoron säätelyllä.

Katso myös: Joustoluotto

Toni Karinko
Päivitetty: 2023-06-27

Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää