Lainan korko on tärkeintä lainavertailussa

Lainan korko on varmasti oleellisin asia ottaa huomioon, kun mietitään lainan ottamista. Lainasanasto ja niiden sisältö voi kuitenkin olla asiaan perehtymättömälle aika sekavaa. 

Tällä sivulla pyrimme vastaamaan yleisimpiin lainan korkoa koskeviin kysymyksiin sekä selkeyttämään lainan korkoihin liittyvien termien sisältöä.

LAINAHAKEMUS

Lainan hakeminen on maksutonta eikä se sido sinua mihinkään.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Mikä on lainan korko?

Korko tarkoittaa käytännössä rahan hintaa. Kyseessä on siis hinta, jonka lainanottaja maksaa pankille ottaessaan lainaa. Toisaalta myös pankki voi maksaa korkoa asiakkaalleen pankille tekemistä talletuksista

Lainan korko lasketaan yleensä prosenttiosuutena lainasummasta. Yleisimmin korolla tarkoitetaan vuosikorkoa, eli kuinka monta prosenttia kyseisestä summasta maksetaan vuodessa. Jos esimerkiksi 1000 euron lainasta maksetaan 5 % korkoa on vuosikorko 50 euroa. Kertynyt korko kattaa lainanantajan riskit lainan takaisinmaksusta ja toimii myös korvauksena siitä, että lainanantajan rahat ovat käytössä asiakkaalla.

Voit käyttää seuraavaa kaavaa koron laskemiseen:

Korko = Lainasumma × Korkoprosentti

Jatkuvaan kuukausittaiseen takaisinmaksuun voit myös laskea kuukausittaisen koron jakamalla vuotuisen koron kahdellatoista.

Näin saat paremman käsityksen siitä, kuinka paljon korkoa maksat joka kuukausi lainan takaisinmaksun aikana. On tärkeää huomata, että lainan todellinen vuosikorko (APR) sisältää myös mahdolliset muut kulut, kuten avaus- ja tilinhoitomaksut, joten tarkista aina lainan kokonaiskustannukset ennen päätöksen tekemistä.

Lainan todellinen vuosikorko jakaantuu kahteen osioon: nimelliskorkoon sekä muihin kustannuksiin. Käymme nämä tarkemmin läpi seuraavaksi.

 

Mitä tarkoittaa lainan nimelliskorko?

Nimelliskorko tarkoittaa korkoa, joka on merkitty lainasopimukseen tai talletussopimukseen.  Nimelliskorossa ei ole huomioitu lainan muita kuluja eikä toisaalta myöskään inflaation vaikutusta rahan arvoon.

Koska varsinkin pienemmissä lainoissa lainan muiden kulujen, kuten avausmaksun ja tilinhoitokulujen osuus on suhteellisen suuri ei nimelliskorko ole paras mahdollinen mittari lainojen vertailussa.

Nimelliskorko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Jos nimelliskorko on kiinteä, se pysyy samana koko lainan takaisinmaksuajan. Vaihtuvakorkoisen lainan nimelliskorko taas koostuu marginaalista ja viitekorosta

Viitekorko ja lainan marginaali

Yleisimmin käytettyjä viitekorkoja ovat 3kk euribor ja 12kk euribor. Vaihtuvakorkoisen lainan nimelliskorko voi olla esimerkiksi 8 % joka koostuu 0,2 %:n 3kk euriborista ja 7,8 %:n marginaalista. Tässä tapauksessa euriborin muuttuessa (esim. 0,3%:iin) nousisi lainan nimelliskorko 8,1 prosenttiin.

Lainan marginaali puolestaan perustuu haettuun lainasummaan, mahdollisiin vakuuksiin ja pankin arvioon lainanottajan maksukyvystä. Mitä paremmaksi pankki arvioi takaisinmaksukykysi, sitä matalampaa marginaalia sinulle voidaan tarjota. Erot pankkien lainatarjouksien koroissa perustuvat näiden arvioiden perusteisiin sekä pankkien kilpailutilanteeseen ja riskinottohaluun.

Mitä tarkoittaa lainan todellinen vuosikorko?

Aikaisemmassa osiossa käsitelty nimelliskorko kertoo siis lainalle asetetun koron mutta ei ota kantaa muihin kuluihin. Lainan todellinen vuosikorko taas kertoo lainasta nimelliskoron lisäksi vuoden aikana kertyvät todelliset kustannukset. 

Todellinen vuosikorko sisältää koron lisäksi myös kaikki lainan muut kulut. Muita kuluja voivat olla avausmaksut, tilinhoitomaksut, laskutuslisät sekä kaikki muut maksut. Todellisessa vuosikorossa huomioidaan myös laina-aika sekä lyhennystapa.

Lainoja vertailtaessa kannattaakin aina kiinnittää erityisesti huomiota lainan todelliseen vuosikorkoon, koska se antaa huomattavasti kattavamman kuvan lainan kustannuksista kuin nimelliskorko.

Mitkä asiat vaikuttavat lainan korkoon?

Korkoon vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista osa riippuu lainaan liittyvästä luottoriskistä ja osa valtion rahapolitiikasta, inflaatiosta ja kansainvälisten rahamarkkinoiden tilanteesta.

Koroista puhuttaessa tulee usein esille erityyppisiä korkoja kuten esimerkiksi kiinteät ja vaihtuvat korot. Kiinteä korko pysyy sananmukaisesti kiinteänä laina-aikana. Vaihtuvien korkojen osalta yleisimmin käytössä oleva viitekorko on Euribor korko, joka on Euroopan keskuspankin määrittämä vaihtuva korko, joka perustuu kansainvälisen talouden kehittymiseen. 

Vaihtuvien korkojen osalta on lainoissa määritelty korkojakso, jonka mukaisin välein viitekorkoa tarkastellaan ja aina viitekoron muuttuessa vaihtuvakorkoisen lainan korko saattaa muuttua.

Mitä ovat eri lainatyypit ja milloin korko maksetaan?

Lainan tyypillä eli toisin sanottuna lyhennystavalla on vaikutusta korkosumman suuruuteen ja lainan takaisinmaksuun. Lainatyyppiä ei aina voi valita, mutta esimerkiksi kun määritellään asuntolainan korko ja takaisinmaksusuunnitelma on lainatyypillä suuri merkitys.  Esittelemme tässä tasalyhenteisen lainan, tasaerälainan ja annuiteettilainan eroja korkojen suhteen.

Tasalyhenteisessä lainassa kuukausittain maksettava korkosumma muuttuu jäljellä olevan lainasumman mukaan, koska tasalyhenteistä lainaa maksetaan takaisin aina samansuuruisissa erissä. Maksettava summa pienenee joka kuukausi, koska lainan pääoma vähenee jokaisen maksun myötä.

Tasaerälaina on laina, jossa viitekoron muuttuessa maksettava kuukausittainen summa pysyy samana, mutta laina-aika muuttuu. Jos korko nousee, laina-aika venyy ja vastaavasti jos korko laskee, myös laina-aika lyhenee. Velallinen maksaa siis aina samansuuruista lyhennystä esimerkiksi kuukausittain, mutta viitekorolla on vaikutusta laina-aikaan sen sijaan, että se muuttaisi maksuerän suuruutta.

Annuiteettilaina puolestaan maksetaan takaisin samansuuruisissa lainaerissä. Lainaerät pitävät sisällään niin pääoma- kuin korkolyhennyksiä. Kun lainapääoma on suuri niin suurempi osa lyhennyksestä on korkokulua. Kun taas ajan myötä lainapääoma laskee, on lyhennyksen osuus suurempi. Jos viitekorkoon tulee muutoksia, lainan maksuerä muuttuu, mutta laina-aika ei sen sijaan muutu.

Miten vuotuinen korko lasketaan?

Lainan koron laskeminen on simppeliä, sillä vuotuinen korko lasketaan kuluttajaluotoissa aina yksinkertaisena korkona.

Yksinkertaisen koron laskukaava on seuraava: (K x P x T) / 100.

Kaavassa K merkitsee lainan pääomaa, P vuotuista korkokantaa prosentteina ja T aikaa vuosina.

Jos esimerkiksi lainasumma on 10 000 euroa, Korko on 5 % ja laina-aika 5 vuotta on korko koko laina-ajalta 2500 euroa ja vuotuinen korko 500 euroa.

Myös esimerkiksi asuntolainan korko lasketaan samalla tavalla. Voit laskea koron käyttämällä yllä olevaa kaavaa tai kokeilemalla netistä löytyvää asuntolainan korkolaskuria.

Miten lainan todellinen vuosikorko lasketaan?

Lainan todellinen vuosikorko määräytyy markkinakoron,lainanmyöntäjän marginaalin sekä muiden kulujen perusteella.

Seuraavassa on esimerkkilaina. Markkinakorkona on 12 kuukauden euribor, joka on lainakoron muuttuva osuus eli viitekorko.

Laitetaan 0,1 % markkinakorko esimerkkilainan viitekoroksi, koska korkotaso on ollut viime aikoina historiallisen alhainen. Viitekoron lisäksi huomioitava marginaali on pankin kiinteä korko, jonka suuruus riippuu asiakkaasta. Otetaan esimerkkinä 5,0 % marginaali.

Lainan nimelliskorko on näin laskettuna 5,1 %, kun edellämainitut lainakoron osat lasketaan yhteen. Korko lasketaan kuluttajalainojen lainapääomalle ainoastaan yksinkertaisena korkona korkolain mukaan, eli korko esimerkkinä olevalla lainakaudella on 5,1 %.

Kun lainan maksuihin lisätään laskutuspalkkio sekä kulut, saadaan todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko on etenkin pienemmillä lainasummilla oleellinen vertailtaessa lainatarjouksia keskenään. Etenkin kulutusluotoissa lainakulut vaihtelevat pankkien välillä merkittävästi ja sen vuoksi nimelliskorkoa (viitekorko+marginaali) tärkeämpi vertailukohta on todellinen vuosikorko.

Miksi korko laskee?

Laina-aikana korko voi muuttua sen viitekoron mukana johon laina on sidottu. Yleisimmät viitekorot ovat Prime- ja Euribor-korko. Euroopan keskuspankki määrittää Euribor-koron joka aamupäivä jäsenpankkien tarjouskierrosten jälkeen. Prime-korko puolestaan on yksittäisten pankkien viitekorko, jota pankki voi muuttaa niin halutessaan.

Maailman tapahtumat ja kriisit heikentävät luottamusta taloudellisesta tasapainosta, jolloin korkotaso nousee. Kun maailman tilanne nähdään vakaana tai suunta kohti vakaampaa tilanne korko puolestaan laskee. Rahan hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan ja korot vaihtelevat sen mukaan, miten rahaa on markkinoilla. Talouskriisin jälkeen valtiot tuovat rahaa markkinoille, jolloin rahan saanti on helppoa ja korot laskevat.

Viitekorkoon sidottu vaihtuva korko vaihtuu aina tietyn tarkastelujakson jälkeen. Euriborista voi valita lainaan esimerkiksi yhden, kolmen tai 12 kuukauden välein tarkistettavan vaihtoehdon. Asuntolainoissa yleinen 12kk euribor pysyy aina vuoden ajan samana, kunnes se tarkistetaan, jolloin korko muuttuu.

Mikäli lainan korot ovat nyt hallussa ja lainan ottaminen on sinulle ajankohtaista voit siirtyä tästä hakemaan kauttamme lainaa.

Lue lisää aiheesta:

Marginaalikorko.

Inflaatio.

Toni Karinko
Päivitetty: 2024-06-18

Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa lainan korko?

Lainan korko on lainan hinta. Korko kertoo, kuinka paljon lainasta täytyy maksaa pankille lainatun pääomasumman lisäksi. Korolla pankki kattaa lainaamisesta syntyviä riskejä ja kustannuksia sekä tekee voittoa.

Mikä on lainan todellinen vuosikorko?

Lainan todellinen vuosikorko kertoo lainan todellisen hinnan. Todellinen hinta koostuu nimelliskoron lisäksi myös muista lainan aiheuttamista kustannuksista, kuten lainan käsittelymaksun, avausmaksun sekä tilinhoitopalkkion.

Mitä tarkoittaa lainan todellinen vuosikorko?

Lainatarjouksessa kerrotaan aina lainan nimellinen korkoprosentti ja todellinen vuosikorko. Todelliseen vuosikorkoon on sisällytetty kaikki lainan kulut ja maksut. Eli lainakustannuksiin sisältyvät käsittelykulut sekä avaus- ja palvelumaksut on muutettu laskennallisesti koroksi ja lisätty nimelliskorkoon.

Mitä ovat primekorko ja euriborkorko?

Prime-korko on yksittäisen pankin oma viitekorko, jota muutetaan pankin hallinnollisella päätöksellä muutaman kerran vuodessa. Prime-korkoon vaikuttavia asioita ovat yleinen korkotaso, taloudellinen tilanne sekä inflaatio. Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka määrittää hinnan, joilla suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euribor voi olla määritelty kerrallaan esimerkiksi 12 kk:n, 6 kk:n, 3 kk:n tai 1 kk:n pituiselle jaksolle.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi verrata lainan korkoja ja hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Kun olet vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla on yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Lainan korkoja voi verrata 500 € – 60 000 € lainasummille.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää