Mitä pitää tietää lainan korosta
Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Lainan korko on tärkeintä lainavertailussa

Lainan korko on varmasti oleellisin asia ottaa huomioon, kun mietitään lainan ottamista. Lainatermistö ja niiden sisältö on kuitenkin asiaan perehtymättömälle aika sekavaa. Tällä sivulla pyrimme vastaamaan yleisimpiin lainan korkoa koskeviin kysymyksiin ja selkeyttämään lainan korkoihin liittyvien termien sisältöä.

Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Mikä on korko?

Korko tarkoittaa käytännössä rahan hintaa. Eli hintaa, jonka lainanottaja maksaa pankille tai toisaalta pankki maksaa talletuksesta asiakkaalle. Lainan korko lasketaan yleensä prosenttiosuutena lainasummasta. Yleisimmin korolla ymmärretään vuosikorkoa, eli kuinka monta prosenttia kyseisestä summasta maksetaan vuodessa. Jos esimerkiksi 1000 euron lainasta maksetaan 5 % korkoa on vuosikorko 50 euroa. Kertynyt korko kattaa lainanantajan riski lainan ja toimii myös korvauksena, siitä että lainanantajan rahat ovat käytössä asiakkaalla.

Korkoon vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista osa riippuu lainaan liittyvästä luottoriskistä ja osa valtion rahapolitiikasta, inflaatiosta ja kansainvälisten rahamarkkinoiden tilanteesta.

Koroista puhuttaessa tulee usein esille erityyppisiä korkoja kuten esimerkiksi kiinteät ja vaihtuvat korot. Kiinteä korko pysyy sananmukaisesti kiinteänä laina-aikana. Vaihtuvien korkojen osalta yleisimmin käytössä oleva viitekorko on Euribor korko, joka on Euroopan keskuspankin määrittämä vaihtuva korko, joka perustuu kansainvälisen talouden kehittymiseen. Vaihtuvien korkojen osalta on lainoissa määritelty korkojakso, jonka mukaisin välein viitekorkoa tarkastellaan ja aina viitekoron muuttuessa vaihtuvakorkoisen lainan korko saattaa muuttua.

Miten lainan korko lasketaan?

Lainan korko ilmoitetaan yleensä vuosikorkona ja se määräytyy markkinakoron sekä lainanmyöntäjän marginaalin perusteella.

Esimerkkilainassa markkinakorkona on 12 kuukauden euribor, joka on lainakoron muuttuva osuus ("viitekorko").

Laitetaan 0,1 % markkinakorko esimerkkilainan viitekoroksi, koska korkotaso on ollut viime aikoina historiallisen alhainen. Viitekoron lisäksi huomioitava marginaali on pankin kiinteä korko, jonka suuruus riippuu asiakkaasta. Otetaan esimerkkinä 5,0 % marginaali.

Lainan vuosikorko on näin laskettuna 5,1 %, kun em. mainitut lainakoron osat lasketaan yhteen. Korko lasketaan kuluttajalainojen lainapääomalle ainoastaan yksinkertaisena korkona korkolain mukaan, eli korko esimerkkinä olevalla lainakaudella on 5,1 %.

Kun lainan maksuihin lisätään laskutuspalkkio ym. kulut, saadaan todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko (APR) on etenkin pienemmillä lainasummilla oleellinen vertailtaessa lainatarjouksia keskenään. Etenkin kulutusluotoissa lainakulut vaihtelevat pankkien välillä merkittävästi ja sen vuoksi nimelliskorkoa (viitekorko+marginaali) tärkeämpi vertailukohta on todellinen vuosikorko.

Mitä ovat eri lainatyypit ja milloin korko maksetaan?

Lainan tyypillä eli toisin sanottuna lyhennystavalla on vaikutusta korkosumman suuruuteen ja lainan takaisinmaksuun. Lainatyyppiä ei aina voi valita, mutta esimerkiksi kun määritellään asuntolainan korko ja takaisinmaksusuunnitelma on lainatyypillä suuri merkitys.  Esittelemme tässä annuiteettilainan, tasaerälainan ja tasalyhenteisen lainan eroja korkojen suhteen.

Tasalyhenteisessä lainassa kuukausittain maksettava korkosumma muuttuu jäljellä olevan lainasumman mukaan, koska tasalyhenteistä lainaa maksetaan takaisin aina samansuuruisissa erissä. Maksettava summa pienenee joka kuukausi, koska lainan pääoma vähenee jokaisen maksun myötä.

Tasaerälainassa viitekoron muuttuessa maksettava kuukausittainen summa pysyy samana, mutta laina-aika muuttuu. Jos korko nousee, niin laina-aika venyy ja vastaavasti jos korko laskee, lyhenee myös laina-aika. Velallinen maksaa siis aina samansuuruista lyhennystä esimerkiksi kuukausittain, mutta viitekorolla on vaikutusta laina-aikaan sen sijaan, että se muuttaisi maksuerän suuruutta.

Annuiteettilaina puolestaan maksetaan takaisin samansuuruisissa lainaerissä. Lainaerät pitävät sisällään niin pääoma- kuin korkolyhennyksiä.  Kun lainapääoma on suuri niin suurempi osa lyhennyksestä on korkokulua ja kun ajan myötä lainapääoma laskee, on lyhennyksen osuus suurempi. Jos viitekorkoon tulee muutoksia, lainan maksuerä muuttuu, mutta laina-aika ei sen sijaan muutu.

Miten vuotuinen korko lasketaan?

Vuotuinen korko lasketaan kuluttajaluotoissa aina yksinkertaisena korkona.

Yksinkertaisen koron laskukaava on seuraava:   (k x p x t) / 100.

Kaavassa k merkitsee lainan pääomaa, p vuotuista korkokantaa prosentteina ja t aikaa vuosina.

Jos esimerkiksi lainasumma on 10 000 euroa, Korko on 5 % ja laina-aika 5 vuotta on korko koko laina-ajalta 2500 euroa ja vuotuinen korko 500 euroa.

Miksi korko laskee?

Laina-aikana korko voi muuttua sen viitekoron mukana johon laina on sidottu. Yleisimmät viitekorot ovat Prime- ja Euribor-korko. Euroopan keskuspankki määrittää Euribor-koron joka aamupäivä jäsenpankkien tarjouskierrosten jälkeen. Prime-korko puolestaan on yksittäisten pankkien viitekorko, jota pankki voi muuttaa niin halutessaan.

Maailman tapahtumat ja kriisit heikentävät luottamusta taloudellisesta tasapainosta, jolloin korkotaso nousee. Kun maailman tilanne nähdään vakaana tai suunta kohti vakaampaa tilanne korko puolestaan laskee. Rahan hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan ja korot vaihtelevat sen mukaan, miten rahaa on markkinoilla. Talouskriisin jälkeen valtiot tuovat rahaa markkinoille, jolloin rahan saanti on helppoa ja korot laskevat.

Viitekorkoon sidottu vaihtuva korko vaihtuu aina tietyn tarkastelujakson jälkeen. Euriborista voi valita lainaan esimerkiksi yhden, kolmen tai 12 kuukauden välein tarkistettavan vaihtoehdon. Asuntolainoissa yleinen 12kk euribor pysyy aina vuoden ajan samana, kunnes se tarkistetaan, jolloin korko muuttuu.

 

 

 

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme