Väliaikainen korkokatto päättyi 30.9.2021

Koronatilanteen vuoksi päätettiin kesällä 2020 rajata kulutusluottojen korkoja väliaikaisesti korkokatolla. Poikkeustilanteen jatkuessa edelleen, korkokatto sai jatkoa 30.9.2021 asti. Lokakuusta 2021 väliaikainen korkokatto ei ole enää voimassa. Tässä artikkelissa on koottuna tietoa siitä, miten korkokaton päättyminen vaikuttaa lainanottajalle eri tilanteissa.

Jos laina nostetaan 1.10.2021 jälkeen

Väliaikaisen lain päätyttyä lainan korkokatto palaa ennen väliaikaista lakia olleelle tasolle 20 prosenttiin. Näin ollen 1.10.2020 jälkeen tehdyissä lainasopimus on koron osalta voimassa koko laina-ajan.

Jos uusi laina on nostettu 1.1.2021 – 30.9.2021 aikana

Vuodelle 2021 jatkettu väliaikainen laki oli sisällöltään samanlainen kuin aiempi korkokaton osalta. Kuluttajasuojalakiin tehty lakimuutos, rajaa sen voimassaolon aikana otetuista vakuudettomista lainoista perittävän koron maksimissaan kymmeneen prosenttiin lain voimassaoloaikana. Jos lainasopimuksessa sovittu korko on suurempi kuin 10 %, muuttuu perittävä nimelliskorko tämän lainasopimuksen mukaiseksi 1.10.2021.

Korkokatto koskee rahalainoja, jotka otetaan väliaikaisen lain voimassaoloaikana, eli kulutusluottoja ja uusia nostoja aiemmin tehtyihin joustoluottosopimuksiin tai vastaaviin jatkuviin luottoihin.

Väliaikainen korkokatto ei koske luottokortteja tai hyödykesidonnaisia luottoja kuten osamaksusopimuksia. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät näin luottokorteista maksettavat korot ja esimerkiksi verkkokauppojen ja huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset. Näiden luottojen nimelliskorko voi edelleen olla korkeintaan 20 %.

Väliaikainen korkokattolaki ei vaikuta muiden lainakustannusten määrään. Kuluttajaluottojen kuluista on jo vuonna 2019 ja ne on vuositasolla rajattu maksimissaan 150 euroon. Ja näitä muita lainakustannuksia, joita ovat esimerkiksi tilinhoitomaksut ja avausmaksut ei saa muuttaa väliaikaisen korkokattolain aikana.

Jos uusi laina on nostettu 1.7.2020 – 31.12.2020 aikana

Heinäkuun alussa 2020 laki rajasi kuluttajalainojen nimelliskoron maksimissaan kymmeneen prosenttiin vuoden 2020 loppuun saakka. Heinä-joulukuun välillä otetun luoton korko nousee lainasopimuksen mukaiseksi 1.1.2021 alkaen, mikäli sopimuksessa on sovittu kymmentä prosenttia suuremmasta nimelliskorosta. Jos luottosopimukseen kirjattu korko on alle 10 % korkotason, ei lainan korko tule nousemaan vuoden 2020 korkokaton päättyessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että uusi korkokatto, joka tulee voimaan 1.1.2021 ei vaikuta näihin vuoden 2020 aikana otettuihin lainoihin. Jos haluaa hyötyä uuden korkokaton tuomasta edusta lainakuluihin kannattaa kilpailuttaa laina uudestaan vuoden 2021 puolella. Tämä on kannattavaa erityisesti silloin, jos lainasopimuksessa oleva nimelliskorko on yli kymmenen prosenttia.

Jos laina on nostettu 1.9.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana

Syyskuun alusta 2019 voimaan tuli kuluttajasuojalain muutos, jolla kulutusluottojen nimelliskorkoja rajoitettiin maksimissaan 20 prosenttiin. Samalla rajoitettiin lainan muita kuluja niin että esimerkiksi tilinhoitomaksuista ja avausmaksuista koostuvat muut kulut saivat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa.

Tämä lakimuutos aiheutti erittäin suuren muutoksen kulutusluottomarkkinoilla ja useat pieniä lyhytaikaisia pikalainoja tarjonneet yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai muuttamaan toimintatapaansa merkittävästi.

Jos laina on nostettu ennen 31.8.2019

Ennen syyskuuta 2019 otetuissa lainoissa ja ennen sitä tehdyissä joustoluottosopimuksissa, voi korko nousta jopa 50 % tasolle. Totta kai myös vanhoissa lainoissa voi korko olla vielä nykyäänkin kilpailukykyisellä tasolla, koska lainasopimusten ehdot vaihtelevat runsaasti lainanottajan maksukyvyn mukaan. Lähtökohtaisesti voi kuitenkin sanoa, että jos laina on otettu ennen syyskuuta 2019 kannattaa laina ehdottomasti kilpailuttaa uudelleen.

Jos lainoja on kertynyt useita, on usein kannattavaa yhdistää lainat yhdeksi suuremmaksi lainaksi ja maksaa vanhat ja korkeampikorkoiset lainat pois. Näin toimimalla voi saavuttaa merkittävän säästön lainanhoitokuluissa.

Luottokortit ja osamaksusopimukset jäävät korkokaton ulkopuolelle

Aiemman väliaikaisen korkokaton tavoin, myös uuden lain piiristä jätetään pois luottokortit sekä osamaksusopimukset. Näiden luottojen korot voivat olla huomattavasti korkeampia kulutusluottoihin verrattuna.

Useiden yleisesti käytössä olevien luottokorttien korko ylittää 10 % tason ja osamaksusopimusten korot ovat hyvinkin usein 20 % tuntumassa. Luottokortin tai kaupan tarjoaman osamaksusopimuksen sijaan kannattaakin harkita lainaa hankintaa varten, mikäli muiden maksutapojen korko ylittää 10 prosenttia.

Uusi korkokatto ei vaikuta vanhoihin lainasopimuksiin

Korkokatto ei vaikuta taannehtivasti vanhoihin lainoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos laina on otettu ennen lain voimaantuloa ei korkokatto muuta nykyistä korkoa mitenkään.

Vuoden 2021 korkokatto rajoittaa vain sellaisten lainojen korot 10 prosenttiin, jotka nostetaan uuden väliaikaisen lainsäädännön aikana. Myös vuoden 2020 aikana tehdyt sopimukset jäävät näin ollen vuoden 2021 korkokaton ulkopuolelle. Eli jos haluaa saada lainakuluihin säästöä korkokaton avulla on laina kilpailutettava uudestaan ja vanha laina maksettava pois uudella lainalla.

Korkokatto astuu voimaan tammikuun alussa ja jatkuu syyskuun 2021 loppuun saakka. Nimelliskoron maksimi on siis tältä ajalta rajattu maksimissaan kymmeneen prosenttiin. Jos lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on yli 10%, se nousee sopimuksen mukaiseksi lokakuun alusta 2021.

Jos taas lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on enintään kymmenen prosenttia, ei korkokaton päättyminen vaikuta korkoon.

Kilpailu lainantarjoajien kesken tulee jatkumaan kovana myös vuonna 2021. Korkotasoa kannattaa seurata tarkkaan ja hyvän lainanmaksukyvyn omaavat kuluttajat saavat jatkossakin lainaa huomattavasti kymmentä prosenttia alhaisemmalla korolla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kulutusluottojen korkokatto?

Kulutusluottojen korkokatto on laki, jonka mukaan luotonantajan ei sallita laskuttaa kulutusluotosta korkeampaa korkoa kuin mitä korkokattolakiin on määrätty. Kulutusluottojen korkokatto on 20%.

Voiko kulutusluottojen korkokatto muuttua?

Kyllä. Kulutusluottojen korkokatto voi muuttua, jos lainsäädäntö muuttuu. Kulutusluottojen korkokatto voi myös muuttua, mikäli korkomarkkinat muuttuvat dramaattisesti. Tällöin valtioneuvosto voi päättää, että korkokatto on pienennettävä tai korotettava.

Mihin tarkoitukseen kulutusluottojen korkokatto on tarkoitettu?

Kulutusluottojen korkokatto on asetettu suojelemaan kuluttajia kohtuuttoman korkeilta koroilta ja tarjoamaan heille näin suojaa ylivelkaantumista ja mahdollista maksukyvyttömyyttä vastaan.

Mitä teen jos epäilen korkokattolakia rikottaneen?

Jos kulutusluottojen korkokattoa on rikottu, voit ilmoittaa tästä kyseiselle luotonantajalle tai ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaisiin. Kuluttajaviranomaiset voivat tutkia tapauksen ja tarvittaessa panna täytäntöön sopivia toimenpiteitä asian korjaamikseksi.

Toni Karinko
Päivitetty: 2023-02-17

Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:
Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:
Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:
Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:
Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:
Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää