Korkokatto - Korkokatto jatkuu syyskuuhun 2021
Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Kulutusluottojen väliaikainen korkokatto päättyi

Väliaikainen korkokatto päättyi 30.9.2021 

Koronatilanteen vuoksi päätettiin kesällä 2020 rajata kulutusluottojen korkoja väliaikaisesti korkokatolla. Poikkeustilanteen jatkuessa edelleen, korkokatto sai jatkoa 30.9.2021 asti. Lokakuusta 2021 väliaikainen korkokatto ei ole enää voimassa. Tässä artikkelissa on koottuna tietoa siitä, miten korkokaton päättyminen vaikuttaa lainanottajalle eri tilanteissa.

Jos laina nostetaan 1.10.2021 jälkeen

Väliaikaisen lain päätyttyä lainan korkokatto palaa ennen väliaikaista lakia olleelle tasolle 20 prosenttiin. Näin ollen 1.10.2020 jälkeen tehdyissä lainasopimus on koron osalta voimassa koko laina-ajan.

Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 60 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Jos uusi laina on nostettu 1.1.2021 – 30.9.2021 aikana

Vuodelle 2021 jatkettu väliaikainen laki oli sisällöltään samanlainen kuin aiempi korkokaton osalta. Kuluttajasuojalakiin tehty lakimuutos, rajaa sen voimassaolon aikana otetuista vakuudettomista lainoista perittävän koron maksimissaan kymmeneen prosenttiin lain voimassaoloaikana. Jos lainasopimuksessa sovittu korko on suurempi kuin 10 %, muuttuu perittävä nimelliskorko tämän lainasopimuksen mukaiseksi 1.10.2021.

Korkokatto koskee rahalainoja, jotka otetaan väliaikaisen lain voimassaoloaikana, eli kulutusluottoja ja uusia nostoja aiemmin tehtyihin joustoluottosopimuksiin tai vastaaviin jatkuviin luottoihin.

Väliaikainen korkokatto ei koske luottokortteja tai hyödykesidonnaisia luottoja kuten osamaksusopimuksia. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät näin luottokorteista maksettavat korot ja esimerkiksi verkkokauppojen ja huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset. Näiden luottojen nimelliskorko voi edelleen olla korkeintaan 20 %.

Väliaikainen korkokattolaki ei vaikuta muiden lainakustannusten määrään. Kuluttajaluottojen kuluista on jo vuonna 2019 ja ne on vuositasolla rajattu maksimissaan 150 euroon. Ja näitä muita lainakustannuksia, joita ovat esimerkiksi tilinhoitomaksut ja avausmaksut ei saa muuttaa väliaikaisen korkokattolain aikana.

Jos uusi laina on nostettu 1.7.2020 – 31.12.2020 aikana

Heinäkuun alussa 2020 laki rajasi kuluttajalainojen nimelliskoron maksimissaan kymmeneen prosenttiin vuoden 2020 loppuun saakka. Heinä-joulukuun välillä otetun luoton korko nousee lainasopimuksen mukaiseksi 1.1.2021 alkaen, mikäli sopimuksessa on sovittu kymmentä prosenttia suuremmasta nimelliskorosta. Jos luottosopimukseen kirjattu korko on alle 10 % korkotason, ei lainan korko tule nousemaan vuoden 2020 korkokaton päättyessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että uusi korkokatto, joka tulee voimaan 1.1.2021 ei vaikuta näihin vuoden 2020 aikana otettuihin lainoihin. Jos haluaa hyötyä uuden korkokaton tuomasta edusta lainakuluihin kannattaa kilpailuttaa laina uudestaan vuoden 2021 puolella. Tämä on kannattavaa erityisesti silloin, jos lainasopimuksessa oleva nimelliskorko on yli kymmenen prosenttia.

Jos laina on nostettu 1.9.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana

Syyskuun alusta 2019 voimaan tuli kuluttajasuojalain muutos, jolla kulutusluottojen nimelliskorkoja rajoitettiin maksimissaan 20 prosenttiin. Samalla rajoitettiin lainan muita kuluja niin että esimerkiksi tilinhoitomaksuista ja avausmaksuista koostuvat muut kulut saivat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa.

Tämä lakimuutos aiheutti erittäin suuren muutoksen kulutusluottomarkkinoilla ja useat pieniä lyhytaikaisia pikalainoja tarjonneet yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai muuttamaan toimintatapaansa merkittävästi.

Jos laina on nostettu ennen 31.8.2019

Ennen syyskuuta 2019 otetuissa lainoissa ja ennen sitä tehdyissä joustoluottosopimuksissa, voi korko nousta jopa 50 % tasolle. Totta kai myös vanhoissa lainoissa voi korko olla vielä nykyäänkin kilpailukykyisellä tasolla, koska lainasopimusten ehdot vaihtelevat runsaasti lainanottajan maksukyvyn mukaan. Lähtökohtaisesti voi kuitenkin sanoa, että jos laina on otettu ennen syyskuuta 2019 kannattaa laina ehdottomasti kilpailuttaa uudelleen.

Jos lainoja on kertynyt useita, on usein kannattavaa yhdistää lainat yhdeksi suuremmaksi lainaksi ja maksaa vanhat ja korkeampikorkoiset lainat pois. Näin toimimalla voi saavuttaa merkittävän säästön lainanhoitokuluissa.

Luottokortit ja osamaksusopimukset jäävät korkokaton ulkopuolelle

Aiemman väliaikaisen korkokaton tavoin, myös uuden lain piiristä jätetään pois luottokortit sekä osamaksusopimukset. Näiden luottojen korot voivat olla huomattavasti korkeampia kulutusluottoihin verrattuna.

Useiden yleisesti käytössä olevien luottokorttien korko ylittää 10 % tason ja osamaksusopimusten korot ovat hyvinkin usein 20 % tuntumassa. Luottokortin tai kaupan tarjoaman osamaksusopimuksen sijaan kannattaakin harkita lainaa hankintaa varten, mikäli muiden maksutapojen korko ylittää 10 prosenttia.

Uusi korkokatto ei vaikuta vanhoihin lainasopimuksiin

Korkokatto ei vaikuta taannehtivasti vanhoihin lainoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos laina on otettu ennen lain voimaantuloa ei korkokatto muuta nykyistä korkoa mitenkään.

Vuoden 2021 korkokatto rajoittaa vain sellaisten lainojen korot 10 prosenttiin, jotka nostetaan uuden väliaikaisen lainsäädännön aikana. Myös vuoden 2020 aikana tehdyt sopimukset jäävät näin ollen vuoden 2021 korkokaton ulkopuolelle. Eli jos haluaa saada lainakuluihin säästöä korkokaton avulla on laina kilpailutettava uudestaan ja vanha laina maksettava pois uudella lainalla.

Korkokatto astuu voimaan tammikuun alussa ja jatkuu syyskuun 2021 loppuun saakka. Nimelliskoron maksimi on siis tältä ajalta rajattu maksimissaan kymmeneen prosenttiin. Jos lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on yli 10%, se nousee sopimuksen mukaiseksi lokakuun alusta 2021.

Jos taas lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on enintään kymmenen prosenttia, ei korkokaton päättyminen vaikuta korkoon.

Kilpailu lainantarjoajien kesken tulee jatkumaan kovana myös vuonna 2021. Korkotasoa kannattaa seurata tarkkaan ja hyvän lainanmaksukyvyn omaavat kuluttajat saavat jatkossakin lainaa huomattavasti kymmentä prosenttia alhaisemmalla korolla.

 

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme