korkokatto
Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Kokonaiskulut 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 70 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%. 30.9.2021 asti uusien lainojen nimelliskorko on maksimissaan 10 %.

Kulutusluottojen korkokatto jatkuu syyskuuhun 2021

Väliaikainen korkokatto jatkuu 30.9.2021 asti – mitä se tarkoittaa lainanottajalle?

Koronatilanteen vuoksi päätettiin kesällä 2020 rajata kulutusluottojen korkoja väliaikaisesti korkokatolla. Poikkeustilanteen jatkuessa edelleen, korkokatto saa jatkoa 30.9.2021 asti. Lakimuutos ei laske vanhojen lainojen korkoja, eikä koske luottokortteja tai osamaksurahoitusta. Tässä artikkelissa on koottuna tietoa siitä, miten korkokatto käytännössä vaikuttaa lainanottajalle eri tilanteissa.

Jos laina nostetaan 1.1.2021 jälkeen

Uusi väliaikainen laki on sisällöltään samanlainen kuin aiempi korkokaton osalta. Kuluttajasuojalakiin tehty lakimuutos, rajaa sen voimassaolon aikana otetuista vakuudettomista lainoista perittävän koron maksimissaan kymmeneen prosenttiin lain voimassaoloaikana. Jos lainasopimuksessa sovittu korko on suurempi kuin 10 %, muuttuu perittävä nimelliskorko tämän lainasopimuksen mukaiseksi 1.10.2021.

Korkokatto koskee rahalainoja, jotka otetaan väliaikaisen lain voimassaoloaikana, eli kulutusluottoja ja uusia nostoja aiemmin tehtyihin joustoluottosopimuksiin tai vastaaviin jatkuviin luottoihin.

Väliaikainen korkokatto ei koske luottokortteja tai hyödykesidonnaisia luottoja kuten osamaksusopimuksia. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät näin luottokorteista maksettavat korot ja esimerkiksi verkkokauppojen ja huonekaluliikkeiden tarjoamat osamaksusopimukset. Näiden luottojen nimelliskorko voi edelleen olla korkeintaan 20 %.

Väliaikainen korkokattolaki ei vaikuta muiden lainakustannusten määrään. Kuluttajaluottojen kuluista on jo vuonna 2019 ja ne on vuositasolla rajattu maksimissaan 150 euroon. Ja näitä muita lainakustannuksia, joita ovat esimerkiksi tilinhoitomaksut ja avausmaksut ei saa muuttaa väliaikaisen korkokattolain aikana.

Jos uusi laina on nostettu 1.7.2020 – 31.12.2020 aikana

Heinäkuun alussa 2020 laki rajasi kuluttajalainojen nimelliskoron maksimissaan kymmeneen prosenttiin vuoden 2020 loppuun saakka. Heinä-joulukuun välillä otetun luoton korko nousee lainasopimuksen mukaiseksi 1.1.2021 alkaen, mikäli sopimuksessa on sovittu kymmentä prosenttia suuremmasta nimelliskorosta. Jos luottosopimukseen kirjattu korko on alle 10 % korkotason, ei lainan korko tule nousemaan vuoden 2020 korkokaton päättyessä.

Tämä tarkoittaa sitä, että uusi korkokatto, joka tulee voimaan 1.1.2021 ei vaikuta näihin vuoden 2020 aikana otettuihin lainoihin. Jos haluaa hyötyä uuden korkokaton tuomasta edusta lainakuluihin kannattaa kilpailuttaa laina uudestaan vuoden 2021 puolella. Tämä on kannattavaa erityisesti silloin, jos lainasopimuksessa oleva nimelliskorko on yli kymmenen prosenttia.

Jos laina on nostettu 1.9.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana

Syyskuun alusta 2019 voimaan tuli kuluttajasuojalain muutos, jolla kulutusluottojen nimelliskorkoja rajoitettiin maksimissaan 20 prosenttiin. Samalla rajoitettiin lainan muita kuluja niin että esimerkiksi tilinhoitomaksuista ja avausmaksuista koostuvat muut kulut saivat olla maksimissaan 150 euroa vuodessa.

Tämä lakimuutos aiheutti erittäin suuren muutoksen kulutusluottomarkkinoilla ja useat pieniä lyhytaikaisia pikalainoja tarjonneet yritykset joutuivat lopettamaan toimintansa tai muuttamaan toimintatapaansa merkittävästi.

Jos laina on nostettu ennen 31.8.2019

Ennen syyskuuta 2019 otetuissa lainoissa ja ennen sitä tehdyissä joustoluottosopimuksissa, voi korko nousta jopa 50 % tasolle. Totta kai myös vanhoissa lainoissa voi korko olla vielä nykyäänkin kilpailukykyisellä tasolla, koska lainasopimusten ehdot vaihtelevat runsaasti lainanottajan maksukyvyn mukaan. Lähtökohtaisesti voi kuitenkin sanoa, että jos laina on otettu ennen syyskuuta 2019 kannattaa laina ehdottomasti kilpailuttaa uudelleen.

Jos lainoja on kertynyt useita, on usein kannattavaa yhdistää lainat yhdeksi suuremmaksi lainaksi ja maksaa vanhat ja korkeampikorkoiset lainat pois. Näin toimimalla voi saavuttaa merkittävän säästön lainanhoitokuluissa.

Luottokortit ja osamaksusopimukset jäävät korkokaton ulkopuolelle

Aiemman väliaikaisen korkokaton tavoin, myös uuden lain piiristä jätetään pois luottokortit sekä osamaksusopimukset. Näiden luottojen korot voivat olla huomattavasti korkeampia kulutusluottoihin verrattuna.

Useiden yleisesti käytössä olevien luottokorttien korko ylittää 10 % tason ja osamaksusopimusten korot ovat hyvinkin usein 20 % tuntumassa. Luottokortin tai kaupan tarjoaman osamaksusopimuksen sijaan kannattaakin harkita lainaa hankintaa varten, mikäli muiden maksutapojen korko ylittää 10 prosenttia.

Uusi korkokatto ei vaikuta vanhoihin lainasopimuksiin

Korkokatto ei vaikuta taannehtivasti vanhoihin lainoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos laina on otettu ennen lain voimaantuloa ei korkokatto muuta nykyistä korkoa mitenkään.

Vuoden 2021 korkokatto rajoittaa vain sellaisten lainojen korot 10 prosenttiin, jotka nostetaan uuden väliaikaisen lainsäädännön aikana. Myös vuoden 2020 aikana tehdyt sopimukset jäävät näin ollen vuoden 2021 korkokaton ulkopuolelle. Eli jos haluaa saada lainakuluihin säästöä korkokaton avulla on laina kilpailutettava uudestaan ja vanha laina maksettava pois uudella lainalla.

Korkokatto astuu voimaan tammikuun alussa ja jatkuu syyskuun 2021 loppuun saakka. Nimelliskoron maksimi on siis tältä ajalta rajattu maksimissaan kymmeneen prosenttiin. Jos lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on yli 10%, se nousee sopimuksen mukaiseksi lokakuun alusta 2021.

Jos taas lainasopimuksella sovittu nimelliskorko on enintään kymmenen prosenttia, ei korkokaton päättyminen vaikuta korkoon.

Kilpailu lainantarjoajien kesken tulee jatkumaan kovana myös vuonna 2021. Korkotasoa kannattaa seurata tarkkaan ja hyvän lainanmaksukyvyn omaavat kuluttajat saavat jatkossakin lainaa huomattavasti kymmentä prosenttia alhaisemmalla korolla.

Lainojen korot pysyvät tänä vuonna matalalla, mutta pienituloisten lainansaanti on vaikeaa

Tulosten analysointi vuoden 2020 korkokaton vaikutuksista on vielä kesken. Rahalaitoksen tilastot perustuvat palvelun kautta kuukausittain kilpailutettavien tuhansien lainojen otokseen. Niiden mukaan pienituloisimpien kuluttajien lainansaanti on selvästi vaikeutunut korkokaton johdosta. Parempituloisten lainanhakijoiden osalta korkokaton vaikutus puolestaan on ollut positiivinen. Kulutusluottojen korot laskivat selvästi vuoden 2020 aikana. Korkokaton lisäksi korkotasoon vaikutti lainantarjoajien koventunut kilpailu hyvistä asiakkaista.

Todennäköisesti sama kehitys jatkuu myös vuoden 2021 väliaikaisen korkokaton aikana. Pidemmällä aikavälillä pidämme todennäköisenä, että väliaikaisen korkosäätelyn päättyessä, korkotaso alkaa jälleen nousta. Tämän vuoksi nyt kannattaa harkita vanhojen lainojen kilpailuttamista Rahalaitoksella. Kilpailuttaminen on aina ilmaista eikä sido sinua mihinkään, vaan voit vertailla saamiasi tarjouksia rauhassa ja laskea auttaako korkokatto sinua säästämään lainakuluissa.

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 7200 € vuositulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Yksi hakemus, monta tarjousta