Elinkustannusindeksi - Arjen kustannusten mittari

LAINAHAKEMUS

Lainan hakeminen on maksutonta eikä se sido sinua mihinkään.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa.. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Elinkustannusindeksi on taloudellinen mittari, joka kuvastaa tavallisten kuluttajien elinkustannusten muutoksia ajan myötä. Se on tärkeä työkalu niin taloustieteilijöille, sijoittajille, yrityksille kuin tavallisille kuluttajillekin, sillä se auttaa ymmärtämään inflaation vaikutusta ja seuraamaan elämisen kustannusten kehitystä. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme elinkustannusindeksiä ja sen merkitystä taloudessa. Kerromme elinkustannusindeksin käyttötarkoituksista, siitä miten elinkustannusindeksi vaikuttaa päivittäiseen elämään ja siitä miksi on tärkeää että indeksiä mitataan.

Mikä On Elinkustannusindeksi?

Elinkustannusindeksi on tilastollinen mittari, joka seuraa kulutustavaroiden ja -palveluiden hintojen muutoksia tietyllä ajanjaksolla. Indeksillä on vertailupohja, joka yleensä on aikaisempi ajankohta. Se mittaa, kuinka paljon keskimääräiset kulutustavaroiden ja -palvelujen hinnat ovat muuttuneet tietyn aikavälin aikana suhteessa vertailupohjaan.

Miksi Elinkustannusindeksi On Tärkeä?

Elinkustannusindeksillä on useita käyttötarkoituksia ja se on myös arvokas tieto monelle eri taholle. Indeksiä tutkailevat niin valtion virkamiehet, kauppiaat, sijoittajat sekä kuluttajat ja indeksin vaihtelut vaikuttavat heidän jokaisen toimintaan. Seuraavassa tarkastelemme tarkemmin mihin elinkustannusindeksiä käytetään:

Inflaation mittari: Elinkustannusindeksin avulla seurataan inflaation kehitystä. Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskemista. Eli kun inflaatio nousee, nousevat myös elinkustannusten kuten kulutustavaroiden ja -palveluiden hinnat. Tämä vaikuttaa suoraan ihmisten ostovoimaan.

Sosiaalipolitiikka: Hallitukset ja sosiaalipolitiikkaan osallistuvat tahot käyttävät elinkustannusindeksiä määritellessään esimerkiksi eläkkeiden, tukien ja palkkojen indeksikorotuksia. Se auttaa varmistamaan, että kyseiset korvaukset pysyvät kohtuullisina suhteessa hintojen nousuun.

Talouspolitiikka: Elinkustannusindeksi vaikuttaa myös talouspolitiikkaan. Keskuspankit ja hallitukset käyttävät indeksiä talouden tilan seuraamiseen ja päätöksiin liittyen korkojen asettamiseen ja talouden elvyttämiseen.

Sijoitustoiminta: Sijoittajat seuraavat elinkustannusindeksiä saadakseen käsityksen siitä, miten inflaatio vaikuttaa sijoitusten arvoon. Inflaatio voi vähentää sijoitusten todellista arvoa ajan myötä, ja indeksi auttaa sijoittajia suojelemaan varallisuuttaan.

Kuluttajien Tietoisuus: Tavalliset kuluttajat voivat käyttää elinkustannusindeksiä ymmärtääkseen, miten heidän omat kulut kasvavat tai vähenevät ajan myötä. Tämän avulla kuluttajat voivat miettiä ostokäyttäytymistään ja suunnitella budjettiaan tulevaisuuden varalle.

Elinkustannukset Suomessa

Elinkustannusindeksi vaihtelee maittain ja alueittain, koska kulutustottumukset ja hintojen nousu voivat olla erilaisia. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa hinnat voivat olla korkeampia kuin maaseudulla. Tämän vuoksi elinkustannusindeksi on erityisen tärkeä työkalu asumiskustannusten vertailussa eri alueiden välillä.

Suomessa elinkustannukset vaihtelevat alueittain ja elämäntavoista riippuen. Suurkaupungeissa, kuten Helsingissä, elinkustannukset voivat olla korkeammat kuin pienemmissä kaupungeissa tai maaseudulla. Asuntojen vuokrat, ruoan hinnat ja palvelut vaikuttavat suuresti elinkustannuksiin.

Elinkustannusindeksin pisteluku ja laskentakaava

Elinkustannusindeksiä seurataan pistelukuna, joka vertaa nykyistä hintatasoa vertailupohjaan. Vertailupohjan pisteluku asetetaan alussa sataan, ja indeksi ilmoittaa, kuinka paljon hintataso on muuttunut suhteessa tähän sataan. Elinkustannusindeksi taulukko voi kuvata pistelukuja eri ajanjaksoilla ja tuoda esiin hintojen muutosten trendejä.

Jos esimerkiksi erään tuotteen tai palvelun hintaa aletaan tästä eteenpäin tarkastamaan, asetetaan luvuksi 100. Sovitaan että alkuperäinen hinta on 5 euroa. Jos seuraavana vuonna pisteluku on 105 lasketaan indeksikorotus jakamalla uusi pisteluku alkuperäisellä ja kertomalla tulos alkuperäisellä hinnalla. Näin saadaan indeksikorotettu hinta.

Yllä oleva esimerkki lasketaan siis seuraavasti: 105 / 100 x 5 =  5,25 euroa.

Vuokrankorotus elinkustannusindeksin mukaan

Elinkustannusindeksi voi vaikuttaa vuokrankorotuksiin. Vuokrantantajat saattavat käyttää indeksiä perustellakseen vuokrien korottamista, jos indeksi osoittaa kustannusten nousua.

Vuokrankorotus lasketaan seuraavasti. Korotusajankohdan indeksiluku eli pisteluku jaetaan vuokrasopimuksen solmimisen aikaisella luvulla. Tästä laskusta saatu tulos kerrotaan alkuperäisellä vuokrasummalla.

Esimerkkinä: Helmikuussa 2023 pisteluku on (kuvitellusti) 1987 ja olet tehnyt alkuperäisen vuokrasopimuksen helmikuussa 2018, jolloin pisteluku oli (kuvitellusti) 1923. Alkuperäinen vuokrasummasi oli 800 euroa.

Korotus vuokrasummaan voidaan siis laskea seuraavasti: 1987 / 1923 x 800 = 826,62. Eli korotuksen jälkeen vuokrasummaksi muodostuisi 826,62 euroa.

Katso sivu: Hae lainaa

Kuluttajahintaindeksi

Toisinaan kuullaan puhuttavan kuluttajahintaindeksistä. Tämä indeksi mittaa samaa kuin elinkustannusindeksi mutta elinkustannusindeksiä käytetään pidempiaikaisissa tarkasteluissa. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleensä vain noin viiden tai alle vuoden tarkasteluissa ja elinkustannusindeksiä taas pidempiin tarkasteluihin.

Tilastokeskuksen sivuilta voi katsoa kuluttajahintaindeksin yli 700 tuotteesta tai palvelusta. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä esimerkiksi yleinen kuluttajahintaindeksin pisteluku oli heinäkuussa 2023 121,3 verrattuna tammikuuhun 2015, jolloin se oli 100. Näin ollen 8,5 vuoden aikana korotusta on tullut 21,3 %.

Kuinka kyseistä indeksiä sitten tarkkaillaan? Ajantasaista tietoa varten tilastokeskuksen haastattelijat keräävät joka kuukausi noin 50 000 tuhatta hintatietoa noin 3 000 liikkeestä. Osa liikkeistä valitaan satunnaisesti ja osa harkinnanvaraisesti. Tämän lisäksi keskus käyttää lähteenä myös eräitä muita tilastoja.

Tähän Indeksiin valitaan tietty määrä kulutustavaroita ja -palveluja, jotka edustavat keskimääräisen kuluttajan kulutusta, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, vuokraa, polttoainetta ja terveydenhuoltokustannuksia. Näiden hintojen muutokset painotetaan suhteessa niiden osuuteen keskimääräisen kuluttajan kulutuksesta.

Yhteenveto elinkustannusindeksistä

Elinkustannusindeksi on olennainen taloudellinen mittari, joka auttaa ymmärtämään kuluttajien elinkustannusten muutoksia ajan myötä. Se vaikuttaa laajasti taloudellisiin päätöksiin, kuten palkankorotuksiin, eläkkeisiin, sijoituksiin ja inflaation torjuntaan.

Indeksi on hyödyllinen työkalu myös tavallisille kuluttajille, jotka haluavat suunnitella talouttaan ja ymmärtää, miten hintojen muutokset vaikuttavat heidän arkeensa. Elinkustannusindeksi on näin ollen keskeisessä osassa talouden seurantaa.

Elinkustannuksilla viitataan yleisesti siihen, kuinka paljon rahaa tarvitaan perustarpeiden, kuten ruoan, asumisen ja vaatteiden, kattamiseen. Myös esimerkiksi polttoaine-, terveys-, koulutus-, ravintola-, kulttuuri- ja vapaa-aikakustannukset vaikuttavat indeksiin.  Elinkustannukset koostuvat kaikista näistä menoista ja vaihtelevat maantieteellisesti ja elämäntavoista riippuen.

Elinkustannusindeksi vaikuttaa suoraan ihmisten ostovoimaan, vuokriin ja sijoituksiin. Sen avulla voimme arvioida, kuinka paljon rahaa tarvitaan päivittäisiin menoihin eri aikoina. Elinkustannusindeksi on siten oleellinen osa jokapäiväistä elämäämme ja taloudellista päätöksentekoa.

Lue lisää artikkeleitamme:

Kauppakirja

Käytetyn tavaran myynti

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on elinkustannusindeksi?

Elinkustannusindeksi on tilastollinen mittari, joka seuraa kulutustavaroiden ja -palveluiden hintojen muutoksia tietyllä ajanjaksolla.

Miten elinkustannusindeksi lasketaan?

Indeksissä käytetään pistelukua. Laskukaava korotetulle hinnalle mene seuraavasti. Jos vuonna 2023 tuotteen X pisteluku on 127 ja vuonna 2016 alkuperäinen pisteluku 100 sekä hinta 5 euroa, on laskukaava: 127 / 100 x 5 = 6,35 euroa.

Toni Karinko
Päivitetty: 2023-09-13
Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää