Rahalaitos Maksuturva
Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 70 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Rahalaitos Maksuturva kuluttajalaina-asiakkaille

Rahalaitoksen kuluttajalaina-asiakkaana voit turvata talouttasi Maksuturvan avulla.

Oletko miettinyt, miten taloudellinen tilanteesi muuttuisi, jos jäisit yllättäen työttömäksi tai sairauslomalle? Kuinka pärjäisit taloudellisesti, jos sairastuisit vakavasti?

Maksuturvasta maksettavilla kuukausikorvauksilla voit lyhentää lainaasi tai maksaa muita laskujasi. Kuolemantapauksessa turvan kertakorvaus helpottaa perheesi taloustilannetta.

Lainan suuruus
Laina-aika

*Lainan kuukausierän arvio: 0 €/kk

*Esimerkki lainakustannuksista: Nimelliskorko 0%, Todellinen vuosikorko (APR) 0%, Tilinhoitomaksut 0€. Aloitus- ja kuukausikulut 0€, Korkokulut 0€, Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä 0€. Tarjottava laina-aika voi olla 1 - 15 vuoden välillä, tarjottava summa 500 – 70 000 € välillä ja nimelliskorko 4,5% - 20%.

Valitsemalla Extra Maksuturvan varaudut taloudellisesti myös odottamattomiin vakaviin sairauksiin. Kaikki korvaukset maksetaan lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuksista maksettavien korvausten lisäksi. Maksetuilla korvauksilla ei ole vaikutusta esimerkiksi sairaus- tai työttömyyspäivärahoihin.

Rahalaitos Maksuturva on Rahalaitoksen kautta lainan nostaneille tarkoitettu tuote. Maksuturva vakuutus astuu voimaan, kun laina on nostettu. Mikäli lainaa ei nosteta haettu maksuturva ei astu voimaan.

Mitä Maksuturvavakuutus kattaa?

 • Tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma) sairauden tai tapaturman takia
 • Työttömyys tuotannollisista tai taloudellisista syistä - koskee ainoastaan ansiotyössä olevia, joilla on vakituinen työsopimus
 • Turva kuoleman varalta
 • Vakavan sairauden turva (vain Rahalaitos Extra Maksuturvassa)

Vakuutusvaihtoehdot:

Maksuturva sisältää turvat työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) ja kuoleman varalta. Vakuutusmäärän voi valita lainan kuukausierää vastaavaksi: 300€/kk, 500€/kk tai 700€/kk. Vakuutuskorvaus on verotettavaa ansiotuloa.

Kuukausikorvausta ei voi valita suuremmaksi kuin 30% vakuutushakemuksen hetken kuukausittaisista bruttopalkkatuloista.

Extra Maksuturva sisältää turvan työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma), kuoleman ja vakavan sairauden varalta.

Vakavan sairauden turva kattaa suomalaisten 7 yleistä sairautta: syöpä, sydäninfarkti, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus, suuri elinsiirto ja MS-tauti. Tarkemmat määrittelyt korvattaville sairauksille ovat vakuutusehdoissa. Turvasta maksetaan kertakorvauksena 10 000 euroa, joka on vakuutetulle maksettuna veroton.

HINTATAULUKKO

Alla olevasta taulukosta näet, mitä Maksuturva ja Extra Maksuturva -vakuutukset maksaisivat 300 euron , 500 euron tai 700 euron kuukausikorvauksella.

Ikä Kuukausikorvaus 300€

(Maksuturva / Extra Maksuturva)

Kuukausikorvaus 500€

(Maksuturva / Extra Maksuturva)

Kuukausikorvaus 700€

(Maksuturva / Extra Maksuturva)

18-24 14,72 €/kk

16,33 €/kk

24,18 €/kk

25,79 €/kk

33,63 €/kk

35,24 €/kk

25-29 14,92 €/kk

17,46 €/kk

24,38 €/kk

26,92 €/kk

33,83 €/kk

36,37 €/kk

30-34 15,20 €/kk

19,00 €/kk

24,66 €/kk

28,46 €/kk

34,11 €/kk

37,91 €/kk

35-39 15,59 €/kk

21,45 €/kk

25,04 €/kk

30,90 €/kk

34,50 €/kk

40,36 €/kk

40-44 16,13 €/kk

25,66 €/kk

25,58 €/kk

35,11 €/kk

35,04 €/kk

44,57 €/kk

45-49 16,88 €/kk

33,73 €/kk

26,33 €/kk

43,18 €/kk

35,79 €/kk

52,64 €/kk

50-54 17,92 €/kk

43,50 €/kk

27,38 €/kk

52,96 €/kk

36,84 €/kk

62,42 €/kk

55-59 21,80 €/kk

61,37 €/kk

31,26 €/kk

70,83 €/kk

40,72 €/kk

80,29 €/kk

60-64 29,42 €/kk

86,59 €/kk

38,74 €/kk

95,91 €/kk

48,06 €/kk

105,23 €/kk

Vakuutusmaksu veloitetaan kätevästi kerran kuukaudessa e-laskulla

Maksuturvan myöntöedellytykset

 • Olet nostanut lainan Rahalaitoksen lainanvälityspalvelun kautta, eikä sinulla ole maksuhäiriöitä
 • Olet 18 – 63 vuotias ja kotipaikkasi on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta
 • Olet ollut jatkuvassa työsuhteessa ja tehnyt töitä viimeisten 6 kuukauden ajan vähintään 16 tuntia viikossa tai 64 tuntia kuukaudessa, tai toiminut yrittäjänä. Etkä ole tänä aikana ollut lomautettuna ja et ole tietoinen tulevasta lomautuksesta tai työttömyydestä
 • Olet terve, eikä sinulla ole sairautta, mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairautta, eikä säännöllistä lääkitystä
 • Et ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, etkä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta
 • Et ole poissa ansiotyöstäsi tapaturman, sairauden tai vamman vuoksi
 • Extra-turvan saadaksesi: et ole myöskään koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haima-sairautta.

Verotus

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä maksettavat korvaukset ovat saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Extra Maksuturvan perusteella vakavasta sairaudesta maksettava kertakorvaus on vakuutetulle veroton.

Kuolintapauskorvausten verotus: Lähiomaiselle maksettava korvaus on perintöveron alaista tuloa. Lähiomaisia ovat esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lastenlapset ja vanhemmat. Muulle edunsaajalle maksettava korvaus on veronalaista pääomatuloa. Tiedot perustuvat viimeisimpään voimassa olevaan verolainsäädäntöön.

Tiedot perustuvat 1.1.2017 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön.

Maksuturvan rajoitukset

 • Vakuutusyhtiön vastuu alkaa kun vakuutus on ollut voimassa 30 päivää.
 • Työttömyyteen johtavana syynä tulee olla irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
 • Työttömyysturva ei koske yrittäjiä, toimitusjohtajia eikä vakuutettuja, jotka työskentelevät perheenjäsenen tai läheisen omistaman yhtiön palveluksessa.
 • Turvasta ei korvata lomautusta, koeaikapurkua, määräaikaisen työsuhteen päättymistä määräaikaan, tai jos vakuutettu on itse irtisanoutunut tai yhteisellä sopimuksella päättänyt työsuhteen työnantajan kanssa
 • Tilapäisen työkyvyttömyyden ja työttömyyden turvassa on 30 päivän omavastuuaika.
 • Turvasta ei korvata sairauslomaa, jonka syynä on esimerkiksi psykiatrisesta sairaudesta tai stressistä johtuva tila tai alkoholin, päihteiden tai huumeiden käyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö.
 • Vakuutus korvaa syövästä vain, mikäli se todetaan vasta kun 6 kuukautta on kulunut vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusyhtiön korvausvastuu muiden korvattavien vakavien sairauksien osalta alkaa vakuutussopimuksen voimaantulosta.

Tämä on lyhyt esittely Maksuturvasta. Täydelliset tiedot vakuutuksesta ja lisätietoja korvausrajoituksista lukemalla Maksuturvan vakuutusehdot. (lue lisää tästä)

Vakuutuksen myöntäjä

Vakuutuksen myöntävät AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre, Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, https://acpr.banque-france.fr/.

Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 834. Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 09 183 51, www.finanssivalvonta.fi.

Tietosuoja

AXAn tietosuojaselosteen ja muun tietosuojainformaation saat osoitteesta clp.partners.axa/fi/tietosuoja.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme