Velkakirja tuo turvaa lainallesi

LAINAHAKEMUS

Lainan hakeminen on maksutonta eikä se sido sinua mihinkään.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on NaN % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu 0 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 8,0 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100 € – 60000 €.

Aiotko lainata rahaa ystävällesi tai perheenjäsenellesi? Oikein tehty velkakirja suojaa velan osapuolia ja minimoi mahdollisuudet epäselvyyksille. Lue mikä on velkakirja, miten se suojaa sinua ja miten pätevä velkakirja tehdään.

 

 

Mikä on velkakirja?

Velkakirja on kirjallinen lainasopimus, jossa velallinen myöntää olevansa velkaa velkojalle sovitun summan, ja sitoutuu maksamaan sen velkakirjassa sovittujen ehtojen ja korkojen mukaisesti.

Velallisella tarkoitetaan lainansaajaa ja velkojalla lainanantajaa. Useimmiten velkakirja tulee tutuksi silloin, kun pankista haetaan lainaa. Tällöin pankki toimii velkojana ja lainaa ottava henkilö velallisena.

Velkakirjan tulee sisältää ainakin velan summa, kuka on velkaa ja kenelle sekä velallisen allekirjoitus. Tämän lisäksi voi olla hyödyllistä lisätä myös muita yksityiskohtia.

Miksi velkakirja kannattaa tehdä?

Lainasopimuksen laatiminen aina lainaa ottaessa tai antaessa turvaa molempien osapuolten oikeuksia.

Lainaa antavalle osapuolelle velkakirja tuo turvaa, koska se on pätevä todiste siitä, että velallisen täytyy maksaa lainattu summa takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti. Se tekee lainan perimisestä helpompaa ja lainan antamisesta riskittömämpää.

Lainaa ottavalle yksityishenkilölle velkakirja toimii myös turvana, koska sen ansiosta velkoja ei voi muuttaa lainaehtoja mielivaltaisesti. Lainan mahdolliset korot ja maksuaika eivät voi muuttua velkojan niin päättäessä, vaan lainasopimuksen ehtoja tulee aina noudattaa.

Suullinen velkakirja ei ole oikeudellisesti riittävä todiste, jos laina yksityishenkilöltä aiheuttaa epäselvyyksiä. Kirjallinen velkakirja taas turvaa sinut aina tuomioistuimessa asti.

Yksityishenkilön velkakirja

Velkakirjat voidaan jakaa yksityishenkilön velkakirjoiksi sekä yritysten ja julkisyhteisöjen tarjoamiksi joukkovelkakirjoiksi.

Jos lainaat yksityishenkilöltä kuten ystävältäsi rahaa, on kyseessä yksityishenkilöiden välinen laina. Vaikka kuinka luottaisitkin ystävääsi, kannattaa lainasta tehdä aina lainasopimus yksityishenkilöiden välille.

Tämä turvaa molempia osapuolia ja pitää huolen siitä, että yksityishenkilöltä otettu laina tulee maksetuksi sovitun mukaisesti.

On olemassa useita erilaisia velkakirjoja, mutta olennaisinta on ymmärtää tavallisen ja juoksevan velkakirjan ero. Näissä kahdessa lainasopimuksessa suurin ero on velkojassa, eli henkilössä, jolle laina maksetaan.

Tavallinen velkakirja

Tavallisessa velkakirjassa nimetään aina velkoja, jolle velallisen tulee maksaa laina takaisin. Velkakirja on mahdollista siirtää toiselle velkojalle, mutta tästä on aina tehtävä ilmoitus velalliselle.

Jos ilmoitusta ei tehdä, velallinen vapautuu maksuvelvoitteistaan maksamalla lainan takaisin alkuperäiselle velkakirjassa mainitulle velkojalle.

Tavallisen velkakirjan malli voi yksinkertaisimmillaan olla “Henkilö A sitoutuu maksamaan henkilölle B 1000 euroa. Henkilön A allekirjoitus.”

Juokseva velkakirja

Juoksevassa velkakirjassa ideana on, että velkojana toimii se henkilö, kenen hallussa velkakirja kullakin hetkellä on. “Juoksevalla” siis tarkoitetaan, että lainasopimus vaihtaa velkojaa aina, kun se vaihtaa omistajaansa.

Kun juokseva velkakirja vaihtaa omistajaa, kannattaa siitä tehdä merkintä velkakirjaan, jotta vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä riitatilanteissa.

Haltijavelkakirja

Juokseva velkakirja voi olla joko haltijavelkakirja tai määrännäisvelkakirja. Haltijavelkakirja edellyttää, että velka maksetaan sille henkilölle, jolla on velkakirja hallussaan.

Velkakirjassa voi lukea velkojan nimi, mutta se ei ole vaatimus. Yksinkertainen esimerkki haltijavelkakirjan lainasopimuspohjasta on “Henkilö A sitoutuu maksamaan 1000 euroa tämän velkakirjan haltijalle. Henkilön A allekirjoitus.”

Määrännäisvelkakirja

Määrännäisvelkakirjan erottaa haltijavelkakirjasta se, että se osoitetaan ”nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen henkilölle”.

Näin ollen velkakirjassa lukee alkuperäisen velkojan nimi, mutta tämä velkoja voi halutessaan nimetä velkakirjalle uuden velkojan. Tällöin uuden velkojan nimi tulee kirjata velkakirjaan, jonka seurauksena velallinen on velvollinen maksamaan velan tälle nimetylle henkilölle.

Tällaisen velkakirjan malli voi olla yksinkertaisimmillaan “Henkilö A sitoutuu maksamaan 1000 euroa henkilölle B tai tämän määräämälle henkilölle. Henkilön A allekirjoitus.”

Uudella velkojalla säilyy aina oikeus luovuttaa velkakirja eteenpäin nimeämällä lainasopimukselle uusi velkoja.

Joukkovelkakirja

Joukkovelkakirjoja laskee liikkeelle kirjanpitovelvolliset yritykset ja julkisyhteisöt, kuten valtio. Niiden tavoitteena on saada yritykselle rahoitusta. Sijoittajille joukkovelkakirjat voivat olla kannattavia niistä saatavien korkojen ansiosta.

Joukkovelkakirjat eroavat tavallisista velkakirjoista siten, että ne voidaan laskea liikkeelle vain yrityksen tai julkisyhteisön toimesta.

Velkakirjan laatiminen

Velkakirjan laatiminen onnistuu suhteellisen helposti, kunhan pidät mielessä tärkeimmät asiat, jotka siinä tulee mainita.

Pakollisia mainittavia asioita ovat:

  • velan määrä
  • maksettavan koron määrä (tai korottomuus)
  • maksuaikataulu
  • velallisen allekirjoitus

Velan määrä tulee kirjoittaa sekä kirjaimin että numeroin, esimerkiksi “Velan määrä on kaksituhatta (2000) euroa.”

Mikäli lainalle määrätään korko, tulee mainita mikä on koron määrä, millaiset viivästyskorot lainassa on ja milloin korko erääntyy velalliselle maksettavaksi. Jotta koron perimistä ei katsota koronkiskonnaksi, kannattaa koroissa mukailla korkolakia.

Muita velkakirjassa mainittavia asioita

Pakollisten tietojen lisäksi on useita muita asioita, jotka on hyvä mainita velkakirjassa. Näitä ovat:

  • velkojan ja velallisen yhteystiedot
  • päiväys
  • molempien osapuolten allekirjoitukset
  • mahdolliset velan takaajat
  • halutessa todistajien allekirjoitukset

Mitä huolellisemmin yksityishenkilön velkakirja on tehty, sitä pienempi on riski epäselvyyksiin tulevaisuudessa. Googlaamalla “velkakirja malli” löydät useamman erilaisen lainasopimuspohjan, jotka auttavat sinua luomaan pätevän velkakirjan.

Velkakirjalaki tuo turvaa lainasopimukseen

Jos yksityishenkilöiden välinen lainasopimus ei sisällä tarkkoja yksityiskohtia velasta, voidaan lainasopimuksen pohjana käyttää velkakirjalakia. Laissa määritetään esimerkiksi velkakirjan vanheneminen sekä muita yleisiä velkaehtoja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä velkakirjan täytyy sisältää?

Velkakirjan täytyy sisältää vähintään velan määrä, mahdolliset korot, takaisinmaksusuunnitelma, velan osapuolet ja velallisen allekirjoitus. Tämän lisäksi velkakirjaan on hyödyllistä merkitä muita olennaisia tietoja, kuten osapuolten yhteystiedot, päiväys, maksusuunnitelma, mahdolliset todistajat ja muita velkakirjan kannalta olennaisia asioita.

Pitääkö velkakirjassa olla todistaja?

Ei, velkakirjassa ei ole pakko olla todistajaa. Todistajan lisääminen velkakirjaan on kuitenkin suositeltavaa mahdollisten riitatilanteiden varalta.

Toni Karinko
Päivitetty: 2024-01-29
Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 70 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää