Javascript ei ole käytössä.

Näyttäisi siltä, että sinulle ei ole käytössä Javascriptiä.

Tämän sovelluksen toimivuus vaatii Javascriptin.

Ota Javascript käyttöön ja tarvittaessa päivitä sivu, jotta voit käyttäää tätä sovellusta.

Palvelusopimus

Rahalaitos.fi (Eone Oy, 1716336-7) tarjoaa lainavertailua sekä alla yksilöityjä vakuutus- ja luottokorttituotteisiin liittyviä palveluja.

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rahalaitos.fi (Eone Oy, y-tunnus 1716336-7) (”Rahalaitos”) ja laina- tai vakuutushakemuksen tekevän asiakkaan (”Asiakas”) välisessä palvelusopimus-suhteessa.

2. Palvelun kuvaus

Palvelulla (”Palvelu”) tarkoitetaan Rahalaitoksen tarjoamien erilaisten rahoitus- tai muiden alojen kilpailutus- ja vertailupalvelua. Tällä hetkellä palvelua tarjotaan lainojen, luotto- ja maksuaikakorttien sekä vakuutusten vertailuun ja/tai kilpailutukseen.

Asiakas rekisteröityy Rahalaitoksen asiakkaaksi Palvelua koskevan hakemuksen tehdessään.

  1. Asiakkaan tehdessä lainavertailua koskevan hakemuksen Rahalaitos välittää sen lainahakemuksessa yksilöityjen tietojen perusteella (esim. haettu lainamäärä ja laina-aika) Rahalaitoksen arvion mukaan parhaiten soveltuville lainanantajille (pankki tai muu rahoituslaitos).
  2. Asiakkaan tehdessä vakuutustuotetta koskevan hakemuksen Rahalaitos välittää sen kyseistä vakuutuspalvelua tarjoaville yhteistyökumppaneilleen.
  3. Asiakkaan tehdessä luottokorttipalvelua koskevan hakemuksen, Rahalaitos välittää hakemuksen kyseistä palvelua tarjoaville yhteistyökumppaneilleen.

    Rahalaitoksen kumppaneina toimivat yritykset käyvät ilmi verkkosivuiltamme https://www.rahalaitos.fi

Rahalaitos on velvollinen toimittamaan Palvelun viipymättä. Asiakas kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun perusteena olevat luotto- yms. päätökset eivät ole Rahalaitoksen tekemiä eikä Rahalaitos siksi voi sitoutua Palvelun käsittely- ja toimitusaikoihin. Tavanomaisesti Palvelua koskevat tarjoukset välitetään Asiakkaalle saman tai seuraavan pankkipäivän aikana.

Asiakkaalle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä oma asiakastili (Oma Rahalaitos), johon kirjautumalla Asiakas saa tarjoukset vertailtavakseen tai muuta Palvelua koskevat ehdot tarkastettavakseen. Mikäli Palvelun toimittaminen sitä edellyttää, yhteydenpidossa voidaan käyttää myös Asiakkaan ilmoittamia yhteydenpitokanavia (puhelin, sähköposti).

Tämä sopimus ei velvoita asiakasta hyväksymään Palvelua. Palvelun tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle useita vaihtoehtoja ja siten mahdollistaa Asiakkaalle Rahalaitoksen välittämistä vaihtoehdoista mahdollisimman edullinen rahoitustarjous tai muu Asiakkaan tarpeisiin sopiva Palvelu.

3. Tietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen ja markkinointi

Palvelun tuottaminen ja asiakkuuden ylläpitäminen edellyttää Asiakasta koskevien tietojen keräämistä, käsittelemistä ja säilyttämistä. Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan tietoja analysoidaan myös Palvelun kehittämiseksi, markkinointiin ja väärinkäytösten estämiseksi.

Rahalaitos saa asiakasta koskevia tietoja Asiakkaan hakemuksesta (asiakkaan antamat tiedot) sekä ulkopuolisista rekistereistä (esimerkiksi luottotiedot). Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas hyväksyy sen, että hakemuksessa yksilöidyt henkilötiedot, Asiakkaan IP-osoite sekä Palvelun toteuttamisen kannalta olennaiset luottotiedot selvitetään Rahalaitoksen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakastiedot rekisteröidään ja välitetään Palvelun edellyttämällä tavalla eteenpäin kyseistä Palvelua tarjoavalle Rahalaitoksen yhteistyökumppanille.

Rahalaitos ja sen yhteistyökumppanit noudattavat tietojen käsittelyssä ja tietoturvassa kulloisenkin lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia ja standardeja. Tarkempia tietoja Rahalaitoksen tietosuojakäytännöistä https://www.rahalaitos.fi/tietosuojaseloste

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä Asiakkaan henkilötietoja Rahalaitos käsittelee. Asiakkaalla on oikeus saada (i) tietojaan koskeva rekisteriote, (ii) pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjausta, (iii) pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Rahalaitos käsittelee selvitys- tai poistopyynnön, jonka jälkeen selvitys annetaan, tiedot poistetaan tai Rahalaitos ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Asiakas hyväksyy, että Rahalaitoksella on aina oikeus ja velvollisuus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, jotka

  • perustuvat Asiakkaan asiakkuuteen; ja
  • Rahalaitoksen tulee säilyttää omien velvoitteidensa ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (esimerkiksi viranomaisten tietopyynnöt; kirjanpitolainsäädäntö) edellyttämällä tavalla.

Rahalaitoksella on oikeus markkinoida palveluitaan Asiakkaalle, mikäli Asiakas ei tätä erikseen kiellä tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Asiakas voi koska tahansa ottaa yhteyttä Rahalaitoksen asiakaspalveluun info@rahalaitos.fi ja pyytää suoramarkkinoinnin estämistä.

4. Valtuutus

Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakasta koskevien tietojen vaihtoa Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Tällä sopimuksella Asiakas valtuuttaa Rahalaitoksen pyytämään ja vastaanottamaan Asiakkaan hakemukseen liittyviä tietoja yhteistyökumppaneiltaan. Tämä on tarpeen Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden sopimussuhteissa sekä mahdollisissa hakemuksiin liittyvissä selvitys- ja täydennystarpeissa.

5. Hinnat

Rahalaitoksen tuottama Palvelu on Asiakkaalle maksutonta.

6. Palvelun keskeyttäminen ja vastuunrajoitus

Rahalaitoksella on oikeus keskeyttää Palvelu, jos

  • keskeyttäminen on tarpeen Palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi. Rahalaitos pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen;
  • Rahalaitoksella on perusteltu syy epäillä Asiakkaan antamia tietoja virheellisiksi;
  • Palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Rahalaitos ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai Asiakkaan Oma Rahalaitos -palvelun väärinkäytöstä. Asiakas vastaa Oma Rahalaitos -palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesta säilyttämisestä.

Asiakas hyväksyy, että Palveluun liittyviä tietoja voidaan käsitellä Asiakkaan ilmoittamien yhteydenpitokanavien (puhelin, sähköposti) kautta. Asiakas vastaa omien laitteidensa tietoturvasta ja asianmukaisesta käsittelystä itse.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahalaitos ei ole asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän (pankki, muu rahoituslaitos tai vakuutusyhtiö) välisen sopimuksen osapuoli eikä tämä sopimus velvoita asiakasta luotto- tai vakuutussopimuksen hyväksymiseen. Rahalaitos ei osallistu Asiakkaalle välitettävien luotto- tai vakuutussopimustarjousten laadintaan eikä vastaa niiden sisällöstä. Mikäli asiakas hyväksyy luotto- tai vakuutustarjouksen, luotto-/vakuutussopimuksen ehdot määräytyvät asiakkaan ja ko. palveluntarjoajan välillä erikseen. Rahalaitos ei vastaa mistään Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen velvoitteista tai vahingosta.

7. Evästeet ja verkkoanalytiikka

Rahalaitos käyttää verkkosivustollaan erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla seurataan sivuston ja palveluiden käyttöä. Analysoinnin ja evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen sekä sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisätietoa Rahalaitoksen evästekäytännöstä https://www.rahalaitos.fi/tietoja-evasteista

8. Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostitse Rahalaitokselle (yhteystiedot alla). Selvyyden vuoksi Rahalaitos korostaa, että tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen voimassaoloon eikä sellaisten edellä käsiteltyjen tietojen poistamiseen, joiden säilyttämiseen Rahalaitoksella on jo toteutettujen toimien johdosta oikeus tai velvollisuus.

9. Yhteystiedot

Rahalaitos.fi
info@rahalaitos.fi
puhelin 09 2311 3670
(ma-to 9:30-16:30, pe 9:30-15:00)